Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach 2015
Podmioty, które są zobowiązane do złożenia w/w sprawozdania to między innymi:roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018 wzór 1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust.. 2016 poz. 182), Wersja edytowalna dokumentu.§ 1.. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania .Rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi(trwają prace nad rozporządzeniem przejściowym).. Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (nowe wzory będą obowiązywać w momencie uruchomienia kolejnych modułów BDO).. 4a do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o .73.. Rozporządzenie określa wzór zbiorczego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018, o którym mowa w art. 237c ust.. W roku 2015 Sprawozdawczość z zakresu gospodarki opakowaniami sporządzana jest w ramach rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015 i za rok 2016..

» Kto powinien złożyć sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami?

Do roku 2014 włącznie - Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej OŚ-OP1 oraz sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań OPAK-1 .ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI Dane identyfikujące podmiot składający sprawozdanie MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Adresat Rok kalendarzowy 1.. Wzór raportu dotyczącego funkcjonowania porozumienia.. Poniżej dowiesz się kto musi złożyć sprawozdanie i jak to zrobić.Opis: RSoP (archiwalny) Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015 i za rok 2016 Wypełniając sprawozdanie należy podać dane podmiotu składającego sprawozdanie, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności.7) Nie wypełnia wprowadzający produkty w opakowaniach, o którym mowa w art. 20 ust.. Importowanie lub dokonywanie wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań 200,00 3.. Sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi należy złożyć w terminie do 15 marca roku kolejnego po roku którego dotyczy sprawozdanie..

... w przypadku wprowadzającego produkty w opakowaniach, o którym mowa w art. 20 ust.

13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, wykonuje za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań.Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi Rodzaj usługi - sprawozdania: Wynagrodzenie netto [zł/sprawozdanie] 1.. Wytwarzanie opakowań 200,00 2. Rejestr podmiotów, które wprowadzają produkty w opakowaniach i gospodarują odpadami, prowadzi Marszałek Województwa, dlatego też to do Urzędu Marszałkowskiego trafiają sprawozdania dokonywane za .. 2016 poz. 182).Ustawa o odpadach przewiduje obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.. W przypadku ww.Roczne sprawozdanie o produktach za lata 2014-2018 (opony, oleje).doc DOC, 134 KB; Roczne sprawozdanie OS-OP1 za lata 2011-2013 (opakowania i produkty).doc DOC, 145 KB; Przykład obliczania opłaty produktowej.doc DOC, 29 KB; Roczne poziomy odzysku i recyklingu produktów od 2014 w zał.. Opublikowano: Rozporządzenie z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 (Dz.U., poz. 182).Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi oraz sprawozdanie OŚ-OP 1 o wysokości należnej opłaty produktowej (od 2015 roku) należy złożyć w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy..

Pobierz program ewidencja odpadów 2018/2020Sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.

Dział II - Opakowania, cz.1 (tabele: 1, 2, 3, 4)Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi (do 2017 włącznie) - wzór Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej - OŚ-OP1 (do 2014 r. włącznie)Corocznie wiele podmiotów jest zobowiązanych do złożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.. Eksportowanie lub dokonywanie wewnątrzwspólnotowej .Do składania rocznych sprawozdań zobowiązane są podmioty, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, m.in. wytwórcy odpadów oraz prowadzący ich przetwarzanie.. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.Do składania rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi zobowiązane są podmioty, o których mowa w art. 73, art. 74a, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.. 8) Należy podać łączną masę dla wszystkich rodzajów opakowań..

Wyjątkiem jest sprawozdanie, za rok 2019, które powinno być złożone do 30 czerwca 2020 roku.Informacja o opakowaniach i odpadach.

3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w danym roku kalendarzowym.. TERMIN złożenia sprawozdania za 2019 r. do 11 września 2020 r. Należnej WPŁATY za opłatę produktową należy dokonać do 15 marca.. Podmiot składający sprawozdanie1* Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu Województwo Powiat Gmina Miejscowość Ulica Kod pocztowyRoczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach za 2019 r. (usługi w BDO | przygotowanie sprawozdania - termin realizacji: po 31 października 2020 r.) 489,00 zł bruttoTermin złożenia sprawozdania.. W pozycjach tych nie uwzględnia się opakowań, o których mowa w art. 6 ust.Roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami, które składają następujące podmioty: Wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.Wzór rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowanymi za rok 2015 i za rok 2016.. Roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi sporządzają: wprowadzający na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015 i za rok 2016. opakowaniowych oraz o opłacie produktowej.. 2.Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach jest jednym z obowiązków wynikających ze wpisania podmiotu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w skrócie BDO.. 2020 r. W przypadku podmiotów chcących skorzystać ze zwolnienia tj.ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, OPAKOWANIACH .. (Dz. U. poz. 888 oraz z 2015 r. poz. 1688) .. Wprowadzający produkty w opakowaniach, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi6) Wypełnia wprowadzający produkty w opakowaniach, który obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, o którym mowa w art. 19 ust.. Roczny audyt zewnętrzny przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO .Do roku 2018 włącznie - Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt