Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej pdf
1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych .Organem uprawnionym do jej wydania jest właściwy miejscowo powiatowy/miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje dla osób niepełnosprawnych legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.. Dokumenty wymagane do wniosku o wydanie legitymacji: 1) 1 fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.. Uprawnienia: Ulgi i uprawnienia w transporcie autobusowym.. Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawności (obowiązujący od dnia 1 września 2018 roku) pobierz w formacie .pdf Szczegółowe informacje dotyczące nowych zasad wydawania legitymacji osób niepełnosprawnych zawarte są w zakładce Legitymacja.. Legitymacje osób niepełnosprawnych wydawane są wyłącznie na podstawie orzeczenia o .WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu, ul. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia) Wzór wypełnienia.. Aktualny druk wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej znajduje się na stronie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.⦁ wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osoby do 16 roku życia), o stopniu niepełnosprawności (dla osoby powyżej 16 roku życia) lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, ⦁ zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (wystawione nie wcześniej niż na 30 .Legitymacje osób niepełnosprawnych..

Dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej 52.

Powiatowy Zespół ds. 4.LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.. Zaświadczenie o stanie zdrowia: DOC PDF: 2.. 8Fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.Miejski Zespół ds.. W związku z zaleceniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r., w nawiązaniu do art. 11 ust.. Do wniosku o wydanie legitymacji należy dołączyć 1 fotografię o wymiarach 35 x 45 mm odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia .Wnioski o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz karty parkingowej mogą być składane za pośrednictwem poczty lub wrzucone do skrzynki w budynku Zespołu.- wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień, - odwołania od orzeczenia, - wniosku o legitymację osoby niepełnosprawnej oraz wniosku o kartę parkingową, - uzupełnienia braków medycznych i formalnych do wniosku o wydanie orzeczenia..

Orzekania o Niepełnosprawności przyjmuje wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Szukaj.. Oświadczenie o miejscu pobytu stałego ( pdf 60kb) - dot osób legitymujących się dowodem osobistym wydanym po marcu 2015r.. Legitymacja zawiera imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej, jej numer PESEL (co zapobiega konieczności wymiany legitymacji w sytuacji zmiany nazwiska), termin ważności oraz symbol przyczyny i stopień niepełnosprawności wpisywane odpowiednio do legitymacji .Wnioski: Format: 1.. Powód ubiegania się o legitymację: 1) pierwsza legitymacja 2) kolejna legitymacja po upływie terminu ważności dotychczasowej 3) kolejna legitymacja po upływie terminu ważności orzeczenia7 Osoba odbierająca w imieniu wnioskodawcy legitymację osoby niepełnosprawnej zobowiązana jest okazać się dokumentem ze zdjęciem i numerem PESEL.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej .Wniosek o ustalenie niepełnosprawności dla dzieci poniżej 16 roku życia - (doc, 79KB) Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień - (doc, 63 KB) Zaświadczenie lekarskie - (doc, 41 KB) Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej - (pdf, 222KB) Wniosek o wydanie karty parkingowej - (pdf, 316 KB)W Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie mieszczącym się przy ul. 8 Fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca[Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność 2020.pdf - Pobrano 285 razy - 335 KB] Celem uzyskania legitymacji osoby niepełnosprawnej należy przedłożyć w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zabrzu (ul. 3 Maja 16, pokój nr 001, parter) następujące dokumenty:07.06.2019r Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, iż od 7 czerwca 2019 roku obowiązują nowe wzory legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnopsprawnej..

Od 1 paździeździernika 2016 r. opłata za duplikat legitymacji wynosi 15 zł.

B. Odbiór dokumentów:Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej [.pdf] Wniosek o wydanie karty parkingowej [.xls] Kwestionariusz do oceny funkcjonowania społecznego osoby ubiegającej się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności [.doc] Kwestionariusz służący do sporządzenia oceny psychologicznej i/lub oceny socjalno-społecznej dziecka .7Osoba odbierająca w imieniu wnioskodawcy legitymację osoby niepełnosprawnej zobowiązana jest okazać się dokumentem ze zdjęciem i numerem PESEL.. Strzelców Bytomskich 16 pokój nr 4 tel.. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej 52.. Gen. Andersa 5 w Warszawie, poprzez Kancelarię Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych (SCON).. W lokalu Powiatowego Zespołu ds. Powód ubiegania się o legitymację: 1) pierwsza legitymacja 2) kolejna legitymacja po upływie terminu ważności dotychczasowej 3) kolejna legitymacja po upływie terminu ważności orzeczeniaFotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm 51..

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osób poniżej 16 roku życia) Wzór wypełnienia.

Search for: Kalendarz.1 fotografię o wymiarach 35×45 mm (także w przypadku dzieci), tło jasnobiałe, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby w chwili składania wniosku o wydanie legitymacji, przedstawiający osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (w przypadku osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku fotografia może .wniosek o wydanie karty parkingowej - otwórz plik w nowym oknie - pobierz i wypełnij albo zrób to w powiatowym zespole.. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku 82-200 Malbork, ul. Armii Krajowej 70. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię .Fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm 51.. Dane do przelewu:Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (156.24 KB) Informacja dotycząca składania wniosku - osoba składająca osobiście wniosek obowiązana jest okazać się ważnym dokumentem tożsamości.. 32 388 67 04 poniedziałek - czwartek 8:00 - 14:30 przerwa 11:30 - 12:00 W PIĄTKI STRON NIE PRZYJMUJEMYWniosek dla osób między 16 - 18 rokiem życia: Wniosek dla osób powyżej 18 roku życia: Wniosek o wydanie legitymacji dla osoby niepełnosprawnej: Zaświadczenie lekarskie dla dziecka: Zaświadczenie lekarskie dla osób powyżej 16 roku życia: Wniosek o wydanie karty parkingowej: Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wniesienia odwołaniawniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (pdf 115kB).. Opłaty.. Natomiast jeśli wnioskodawaca nie składa wniosku osobiście, tylko przez osobę umocowaną do tego prawnie, wówczas .Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej: 1: Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności: 2: Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka: 3: .. Wniosek o wydanie karty parkingowej - obowiązujący od 3 czerwca 2015 roku ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt