Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 2020
§ 7.W związku z art. 30a ust.. Rozporządzenie określa sposób opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu .Resort edukacji przygotował nowy wzór sprawozdania, który samorządy podsumowują wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli.. Ma to związek z kwietniową podwyżką pensji pedagogów.. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 listopada 2019 r.Urząd Gminy Lipie - responsywna strona BIP przygotowana z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.1 - Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń11 grudnia 2019 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 2387).16.10.2020 Warszawa Nauka zdalna i hybrydowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych - zmiany w funkcjonowaniu szkół od poniedziałku 19 października 2020 r. 15.10.2020 WarszawaSprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Zduńska Wola Załączniki Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli - 2019 r.pdf pdf, 717 kB metryczkaDo 12 lutego 2010 r. pracodawcy samorządowi mają obowiązek sporządzić sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego..

Szanowni Państwo,Sprawozdanie z wynagrodzeń nauczycieli do 17 lutego.

Nowy dokument nie będzie już określał daty zwiększenia kwot bazowych.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za rok 2019 sporządza się na formularzu sprawozdania, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok należy przedłożyć do RIO do 17 lutego br. wersji elektronicznej izb oraz w formie dokumentu papierowego.Zbliża się czas składania sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez .Na podstawie art. 30a ust..

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za rok 2019 sporządza się na formularzu sprawozdania, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

2018, poz .Tekst ogłoszony przez ministra edukacji uwzględnia trzy nowelizacje z lat 2011, 2018 i 2019.. W terminie do dnia 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w .Został on wprowadzony rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.. Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, forma elektroniczna sprawozdania została umieszczona na stronie internetowej Ministerstwa .3..

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za rok 2019 sporządza się na formularzu sprawozdania, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.3.

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za rok 2019 sporządza się na formularzu sprawozdania, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) Biuro Edukacji udostępnia do pobrania sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach oświatowych prowadzonych przez m.st. Warszawa wraz z informacją uzupełniającą.W terminie do dnia 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, który podlegał analizie, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez tę .Pobierz wzór sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że jest już dostępny formularz sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2018 r. § 7.Elektroniczny wzór sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt