Oświadczenie majątkowe radnego gminy druk
Wypełnienie formularza za pośrednictwem niniejszej strony nie zwalnia z obowiązku złożenia oświadczenia zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o .31 paź 2017 - OBWIESZCZENIE.. Dane Jednostki.. Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta druk do pobraniaOświadczenie o stanie majątkowym składa się według wzoru określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby .Już 2 maja mają zacząć obowiązywać nowe wzory oświadczeń majątkowych dla samorządowców - chce tego Kancelaria Premiera.. OSWIADCZENIE_MAJATKOWE_RADNEGO_GMINY_1.doc (DOC, 53,5 KB) Podgląd załącznika; Metryka strony Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie.Druk oświadczenia majątkowego radnego - do pobrania; Druk oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imiOŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Zapraszamy do skorzystania z możliwości wypełnienia i wydrukowania oświadczenia majątkowego za pomocą formularza elektronicznego..

Druk oświadczenia majątkowego radnego gminy.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.Oświadczenia majątkowe - aktywne druki 15 marca 2018 Oświadczenie wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtaDRUKI OŚWIADCZEŃ MAJATKOWYCH: Ostat.. Czytaj też: Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji do 16 września >>Zgodnie z art. 24i ust.. Radni, wójt i jego zastępcy, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym.Urząd Miejski w Radomiu Majątkowe - Oświadczenia - Rozmiar czcionki czcionka normalna czcionka średnia czcionka duża..

Korekta oświadczenia majątkowego radnego.

Wzory formularzy oświadczeń majątkowych: dla radnego; dla Gminy; dla Powiatu; Instrukcja wypełniania oświadczenia .Oświadczenia za rok 2019 Oświadczenia za rok 2018 Druk oświadczenia majątkowego członka zarządu powiatu, sekretarz Zarząd Powiatu w Pile - Archiwum Oświadczenia za rok 2018 Oświadczenia za rok 2017 Oświadczenia za rok 2016 Oświadczenia za rok 2015 Oświadczenia za rok 2014 Druk oświadczenia majątkowego prezydenta .. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu prezydenta pdf, 1016.96 KB, 07.11.2017; Druk oświadczenia majątkowego radnego gminy pdf, 998.53 KB, 02.02.2018 .Zbliża się ostateczny termin na złożenie oświadczeń majątkowych.. ( miejscowość, data ) ( podpis )Ukazały się aktualne wzory oświadczeń majątkowych składanych przez samorządowców z gmin, powiatów i województw.W Dzienniku Ustaw opublikowano jednolite teksty trzech rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych.. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U.. Za projektowanymi rozporządzeniami KPRM w sprawie publikujemy zmienione formularze dla szefów gmin, powiatów i województw, a także sekretarzy, skarbników oraz radnych.Jak zadać pytanie; Korzyści.. Opinie klientów.. Chodzi o rozporządzania ws..

radnego gminy.

Załączniki do treści.. Urząd Gminy w Reszlu ul. Rynek 24 11-440, Reszel tel: (89) 755 39 00 , fax: (89) 755 07 58 , e-mail: sekretariat{7060na6917]gminareszel.plPowyŜsze oświadczenie składam świadomy (a), iŜ na podstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności..

Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez sześć lat.

pliki do pobrania) Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu .Pojęcie oświadczenia o stanie majątkowym pojawiło się po raz pierwszy w przepisach ustawy z 1992 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, zwanej ustawą antykorupcyjną.. 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami radny obowiązany jest do złożenia oświadczeń o stanie majątkowym (oświadczeń majątkowych), dotyczących jego majątku odrębnego .Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz z kopią zeznania .. samorząd gminy (radny).. Drukuj Szczegóły Norbert Garecki Kategoria: Aktywne druki Opublikowano: 05 marzec 2018 Poprawiono: 05 marzec 2018 Odsłony: 893 OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE - AKTYWNE DRUKI.. PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu .OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Radnego.. Przepisy zostały zmienione w 1997 roku.. deklaracji składanych przez radnych i pracowników gmin, powiatów oraz .Publikujemy aktualne formularze oświadczeń majątkowych wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, radnego i pozostałychJak poinformował Mazowiecki Urząd Wojewódzki, do końca kwietnia samorządowcy mają czas na przekazanie wojewodzie oświadczeń majątkowych.. Aktywny .Roczne oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz z kopią zeznania podatkowego PIT o wysokości osiągniętego dochodu w roku 2019.. Druk _oświadczenia _majątkowego _- _samorząd _gminy _ _radny _.pdf 0.12MB Klauzula informacyjna.Formularz oświadczenia majątkowego radnego gminy Formularz oświadczenia majątkowego radnego gminy (w załaczniku poniżej) Data wprowadzenia: 2007-04-16 09 28 Data upublicznienia: 2007-04-16 Art. czytany: 39137 razy »Oświadczenia majątkowe.. Są one składane np. przez radnych i wójtów co roku do 30 kwietnia..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt