Uzasadnienie wniosku o zapomogę pieniężną forum
Jednolity wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnego najczęściej zostaje dołączony do regulaminu ZFŚS i przygotowany przez pracodawcę w danej firmie.. Przeglądajasz 15 wpisów - od 1 do 15 (z 93)ZAPOMOGA ZDROWOTNA-SOCJALNE - napisał w Różne tematy: czy osoba przelekle chora starająca się kolejny raz o zapomogę zdrowotną za każdym razem do wniosku musi przynosić zaś.od lekarza o swojej chorobie?. Poniżej wzór: miejscowość, data imię i nazwisko nazwa zakładu pracy WNIOSEK O UDZIELENIE BEZZWROTNEJ ZAPOMOGI Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie bezzwrotnej zapomogi.zapomoga zdrowotna w szkole - proszę o pomoc - napisał w Różne tematy: Mamy pracownicę na długotrwałym zwolnieniu chorobowym, obecnie stara się o zasiłek rechabilitacyjny i po zakończeniu go chce wrócić do pracy.. Pracodawca może w regulaminie doprecyzować kryterium socjalne decydujące o możliwości otrzymania zapomogi.. Miejscowość, data ………………………………….. Podanie o zapomogę; Podobnie jak przy zapomodze losowej i tu najlepiej przedstawić wniosek w formie pisemnej.we wrześniu urodziłam dziecko,napisałam do prezesa podanie o przyznanie mi jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,Odpisał mi że odmawia i nic więcej.Dodam że pracuje w tej firmie .Zobacz także: Forum Kadry - ZUS i Płace.. Dane osobowe zawarte w dokumentach załączonych do wniosku o przyznanie świadczenia przetwarzane będą przetwarzane przez okres do 6 miesięcy od złożenia wniosku.Ogólnokształcącego, proszę o przyznanie bezzwrotnej zapomogi pieniężnej..

Bardzo ważne we wniosku o zapomogę ze środków ZFŚS jest uzasadnienie.

Należy ustalić sytuację rodzinną i materialną .Załącznik nr 5 ………………………………….. z o.o. drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust.. Pracownik socjalny będa na wywiadzie zweryfikuje to co napisałaś i oceni zakres pomocy, która ci jest potrzebana.Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp.. Zapomogę można otrzymać już na I roku studiów.. 0 strona wyników dla zapytania wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnegoZapomogi (inne niż „losowe") wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, od 2018 roku są zwolnione z opodatkowania do kwoty 1000 zł.. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektronicznąZwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie zapomogi jakiejśtam.. Obecnie jestem na 1 roku studiow mgr, a w sumie ju z na 5.. Imię i nazwisko wnioskodawcyDo wniosku powinny być dołączone kopie dokumentów potwierdzających uzasadnienie przyznania zapomogi.. Szczegółowe uzasadnienie wniosku (opisać sytuację życiową, rodzinną i materialną, a w przypadku zapomogi .. *Wniosek o przyznanie zapomogi losowej należy składać w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy od zdarzenia losowego .Jeśli pracownik ma trudną sytuację losową, życiową lub materialną można mu przyznać zapomogę z funduszu socjalnego..

Załącznik 6Wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego - uzasadnienie.

Pn, 15-10-2012 Forum: emama - Re: Jak napisać uzasadnienie wniosku o bezzwrotną korzystałem z zapomóg Możesz pisać wnioski o zapomogę bezzwrotną, ze względu na chorobę, gdy musisz wydać więcej niż zwykle na podręczniki dla dzieci, na kupno węgla itp.Napisz co w duszy ci gra, w jakiej sytuacji sie znajdujesz i sprecyzuj swoje najważniejsze potrzeby.. Zapomogę przyznaje się na pisemny wniosek studenta.. jest na to jakiś paragrafuzasadnienie do wniosku o przyznanie pomocy finansowej i/lub rzeczowej (wzór) Imię i nazwisko: Jan Kowalski Data: 04.01.2016 r. Nr ewidencyjny pracownika, emeryta/rencisty: 70099999 Telefon: 510 99 99 99 Status wnioskodawcy1: rencista Adres e-mail [email protected] PESEL: 67010199999 1.Wniosek o przyznanie bezzwrotnej zapomogi w związku z trudną sytuacją rodzinną, życiową i materialną (w tym z tytułu urodzenia dziecka) / z podwyższonymi wydatkami w okresie zimowym wzór pdf 163.47 KB wzór word 48.5 KB.. 1 strona wyników dla zapytania wniosek zapomogi z uzasadnieniemZ informacji przedstawionych we wniosku wynika, że pracownik Wnioskodawcy, zwrócił się o przyznanie świadczenia socjalnego w postaci zapomogi pieniężnej, w związku z trudną sytuacją materialną.W uzasadnieniu wniosku, pracownik opisał swoją sytuację życiową i materialną podnosząc, że w związku z wydatkami na leki oraz faktem, że jest jedynym żywicielem 3-osobowej rodziny .Prosze o pomoc w zakupie sprzetu komputerowego, który jest mi niezbedny w nauce..

Student może otrzymać zapomogę w jednorazowej wysokości do 1500 zł.

Zamierzam po studiach kontynuowac nauke na studiach .odpowiedział(a) 01.12.2014 o 15:28 Żeby otrzymać zapomogę należy złożyć odpowiedni wniosek, który rozpatrywany jest przez komisję socjalną.. Jestem studentką XXXroku na XXX uczelni.. Członkowie Związku pragnący uzyskać zapomogę powinni złożyć do Sekretariatu RZ ZNP w UŁ (Rektorat, pokój 113 a) wniosek o przyznanie pomocy finansowej wraz z uzasadnieniem oraz opinią przewodniczącego Rady Oddziałowej ZNP .- 2 - 9. Wysokość otrzymanych przez Pana/Panią zapomóg w ubiegłym i bieżącym roku kalendarzowym: .. ( wypełnia pracownik socjalny UP )O PRZYZNANIE ZAPOMOGI Z FUNDUSZU „SENIOR" .. w ZNP: staż, funkcja, nr legitymacji.. Osoba ta miała poważną operację na serce , napisała do dyrekcji o zapomogę zdrowotną .Z tego co wiem mamy jej wypłacić zapomogę zdrowotną ze środków .Znaleziono 29 interesujących stron dla frazy wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnego w serwisie Money.pl.. Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o zapomogę:Wniosek o przyznanie zapomogi ekonomicznej powinien zawierać dane niezbędne do wykazania dochodu na członka rodziny..

W związku z tym każdy przypadek zgłoszenia wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego powinien być zbadany.

W celu potwierdzenia stanu faktycznego wskazanego w uzasadnieniu wniosku o przyznanie zapomogi Komisja Socjalna ma prawo żądać dokumentów, takich jak:Podane we wniosku dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu przyznania wnioskowanego świadczenia, zgodnie z regulaminem.. Przyjęło się, że taką zapomogę przyznaje się zwłaszcza w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń losowych, takich jak wypadki, pożary, kradzieże czy choroby pracowników lub ich bliskich.WNIOSEK o przyznanie świadczenia socjalnego 1.. Zwracam się z prośbą o udzielenie bezzwrotnej zapomogi z funduszu socjalnego w wysokości 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) ze względu na ciężką sytuację materialną moją oraz mojej rodziny oraz wypadku losowego, niezależnego ode mnie, jakim jest zalanie mieszkania..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt