Posiłek w szkole i w domu wyniki 2020
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków z dnia 5 lutego 2019 r.Zgodnie z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 ( M.P.. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.. ZałącznikiZgodnie z § 14 ust.1 i §15 ust.. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu": 1. w terminie do 28 lutego 2020 r. szkoły składają swoim organom prowadzącym sprawozdanie z realizacji zadania według załączonego wzoru .W ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" zmodernizowane lub otwarte zostaną stołówki w 60 podstawówkach w całej Wielkopolsce.. Oznacza to, że w każdym roku na "Posiłek w szkole i w domu" będzie z budżetu państwa wydawane: 2019: 40 mln zł, 2020: 40 mln zł, 2021: 40 mln zł, 2022: 40 mln zł, 2023: 40 mln zł.Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu" - nabór wniosków - Aktualności - Uprzejmie informujemy, że na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim z dnia 7 marca 2019 r. Mazowiecki Kurator Oświaty realizuje zadania Wojewody określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole .Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023 - Monitor Polski z 2018 r. poz. 1007..

Materiały Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023 Program _Posiłek _w _szkole _i _w _domu _na _lata _2019 _- _2023.pdf 0.63MB.

Będzie wsparcie dla gmin na dożywianie osób niewychodzących z domu >> Konieczny wkład własnyMateriały Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego Posiłek w szkole i w domu Wniosek _o _udzielenie _wsparcia _finansowego _Posiłek _w _szkole _i _w _domu.docx 0.05MB Załącznik do wniosku - wykaz szkół objętych wnioskiem Załącznik _do _wniosku _- _wykaz _szkół _objętych _wnioskiem.xls 0.05MB Sprawozdanie organu z realizacji zadania w ramach modułu 3 Programu Posiłek w szkole i .Wzór tabeli - zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach programu Posiłek w szkole i w domu w 2020 r Czytaj więcej o: Posiłek w szkole i w domu - sprawozdanie finansowe 16 października 2019Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu" Zadanie realizowane na mocy porozumienia z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie powierzenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty zadań Wojewody Lubuskiego w ramach realizacji modułu 3 Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" zawartego pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Lubuskim Kuratorem Oświaty.POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU wieloletni rządowy program na lata 2019-2023 Dotyczy organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, które podpisały z Wojewodą Małopolskim umowę o dotację w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu - moduł 3"..

Szkoły otrzymają na ten cel prawie 4 mln złotych.Posiłek w szkole i domu - wykaz zakwalifikowanych organów prowadzących szkoły i placówki 2020 ; Informacja dotycząca zakwalifikowania do dofinansowania Szkoły Podstawowej im.

Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" w 2020 roku - Programy rządowe - Mazowiecki Kurator Oświaty, działając na podstawie Porozumienia z dnia 7 marca 2019 roku z Wojewodą Mazowieckim, podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując szkoły, które zostaną objęte wsparciem finansowym, wraz .Jak podaje MEN, w 2019 r. o środki wnioskowały 4 872 szkoły, z czego dofinansowanie otrzymało 720 szkół (tj. 481 organów prowadzących).. Protokół z przeprowadzonej oceny wniosków o wsparcie finansowe w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawoweWieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020 Program „Opieka wytchnieniowa" realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - edycja 2020w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. z 2019r., poz. 267).Sprawozdanie finansowe organu prowadzącego z realizacji zadania publicznego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w roku 2019Pierwsze wyniki programu zaczęły pojawiać się na stronach Kuratoriów Oświaty odpowiednich dla danych regionów..

Tagi: posiłek , szkoła , dom , żywność , potrawa , stołówka , dzieci , uczeń , niedożywienie , dowóz posiłków , niepełnosprawny , senior , osoba ...2 286 447,05 złotych - to kwota, która trafi do 44 szkół w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu"- informuje Kuratorium Oświaty.

Na realizację programu rozdysponowano kwotę 39 960 261 zł.. Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, zwany dalej "Programem", jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art .Informacja o szkołach, których wnioski zostały zakwalifikowane do wsparcia finansowego w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu„ Posiłek w szkole i w domu" Plik zawierający wykaz szkół znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu pod linkiem.W tym roku 40 mln zł, a w sumie 200 mln zł rząd przeznaczy na szkolne stołówki i jadalnie.. Ostatnia modyfikacja: .Przypominam również, że zgodnie z § 4 ust.. Wykaz organów prowadzących wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wsparciem finansowym znajduje się w załączeniu.W związku z §10 ust..

WYNIKI NABORU 2020Czytaj więcej o: Program "Posiłek w szkole i w domu" - nabór wniosków 19 października 2020 Sukces na mistrzostwach Polski w zawodach strzeleckich ,,O Srebrne Muszkiety 2020"Ministerstwo na realizację programu w szkołach chce w planie wieloletnim przeznaczyć 200 milionów zł.

Szkoły, którym przyznano dofinansowanie zachęcamy do zapoznania się ze specjalną ofertą dedykowaną programowi „Posiłek w domu i szkole" oraz katalogiem „Stołówka, jadalnia, kuchnia".W ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" wsparcie finansowe otrzymało 20 organów prowadzących dla 25 szkół na ogólną kwotę 1 489 807,31 zł.. Wyposażenie, remont stołówki lub jadalni w publicznych szkołach podstawowych - między innymi na te działania przeznaczone są pieniądze w ramach Wieloletniego Rządowego Programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie Uchwała Nr 140 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P.. Informacje o publikacji dokumentu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt