Wniosek o dofinansowanie okularów korekcyjnych wzór doc
A co w sytuacji, gdy pracownik czuje, że jego wzrok się pogarsza, a w najbliższym czasie nie są .Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2016 Rektora PWSIiP w Łomży .. Jeśli zamiast okularów chcielibyśmy kupić soczewki, pracodawca nie ma obowiązku pokrywać kosztów ich zakupu.Strona 2 - Okulary do komputera stanowią niezbędne narzędzie ułatwiające, a wielu przypadkach nawet umożliwiające, świadczenie pracy.. W zał ączeniu: 1.Refundacja okularów korekcyjnych przez pracodawcę .. - wniosek o dofinansowanie poniesionych kosztów na zakup okularów korygujących wzrok.. jak często po stronie pracownika powstaje prawo do refundacji okularów korekcyjnych, pozostawiając po stronie pracodawcy decyzję w tej sprawie.. do Zarządzenia Nr 8/2013 Rektora UM w Lublinie .. Proszę o zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przysługujących mi w związku z pracą przy obsłudze monitora ekranowego.. Zapytaj prawnika online.. Zamknięta firma z powodu COVID-19 a wynagrodzenie za czas przestoju;Wniosek o refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok - pobierz gotowy wzór dokumentuZarządzenie i wniosek o refundację zakupu okularów korygujących wzrok.. Załącznik Rozmiar; Zarządzenie i wniosek o refundację zakupu okularów korygujących wzrok: 53.01 KB: Inspektorat BHP i OP; Na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz na podstronach i stronach zależnych są wykorzystywane pliki cookies.jak napisać wniosek o dofinansowanie okularów?.

Jak napisać podanie o dofinansowanie okularów korekcyjnych?

Ułatwi Ci to formularz do pobrania za darmo.. 1 strona wyników dla zapytania wniosek o zwrot kosztów .Oświadczenie o potrzebie noszenia okularów przez pracownika lekarz powinien wydać w trakcie badań pracowniczych.Przy czym w przypadku dofinansowania do okularów nie ma znaczenia fakt, czy pracownik będzie musiał nosić okulary przez cały dzień, czy też tylko do pracy przy komputerze.. Wniosek.. (z powodu COVID-19) - wzór, prawa i obowiązki pracodawcy.. Jak rozliczyć refundację?. Wniosek o umorzenie składek ZUS - wzór z omówieniemKwota dofinansowania do okularów - 2019 r. Kiedy mamy orzeczenie lekarskie i określony przepisami wymiar czasu pracy spędzamy przed komputerem, pracodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów naszych okularów korekcyjnych.. Podstawą refundacji jest: wniosek pracownika wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim od lekarza okulisty oraz fakturą dokumentującą zakup okularów.Czy dofinansowanie zakupu okularów dla pracownika jest obowiązkiem pracodawcy?. GUS F-01/I-01 (2016) (archiwalny) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe ..

W załączeniu: 1.Wniosek o zwrot kosztów zakupu okularów.

O REFUNDACJĘ KOSZTÓW ZAKUPU OKULARÓW/SOCZEWEK/ KORYGUJĄCYCH WZROK PODCZAS PRACY PRZY OBSŁUDZE MONITORA EKRANOWEGOZnaleziono 0 interesujących stron dla frazy wniosek o refundacje okularów - druki w serwisie Money.pl.. Przydatne formularze online PoU Podanie o urlop.. ZARZĄDZENIE Nr 114/2013 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zapewnienia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe okularów korygujących wzrok Pobierz 76.71 KB; Załącznik nr 2 do 114/2013- Wniosek o zwrot kosztów zakupu okularów korygujących Pobierz 37.00 KBzłożenie do pracodawcy wniosku o dofinansowanie kosztów zakupu okularów korekcyjnych.. "Spółka refunduje koszty zakupu okularów korekcyjnych pracownikom w ramach określonego zarządzeniem (.)". Dofinansowanie wypoczynku "Interesuje mnie wzór wniosku o dofinansowanie krajowego wypoczynku pracownika organizowanego we .WNIOSEK o refundację kosztów za okulary korygujące wzrok przysługujące pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych.. 0 strona wyników dla zapytania wniosek o refundacje okularów - druki ..

Zaświadczenie o konieczności używania okularów korygujących wzrok od lekarza okulisty.

Podczas okresu próbnego oraz pracy na czas określony ( 1 roku) podobno nie należało mi się dofinansowanie do zakupu .Natomiast w sytuacji, w której podwładny wystąpi do zatrudniającego o zwrot kosztów zakupu nowych okularów korekcyjnych, uzasadniając ten wniosek jedynie zniszczeniem tych dotychczas używanych, to pracodawca nie musi (choć może - kierując się okolicznościami danego przypadku) przystać na przedmiotową prośbę, chyba że regulamin .Refundacja okularów nie może zostać uzależniona od rodzaju umowy o pracę, co oznacza, iż pracodawca nie jest uprawniony do ograniczenia refundacji, przykładowo tylko dla pracowników .. I Dane dotyczące pracownika: 1.Zwrot kosztów zakupu okularów zwolniony jest z podatku dochodowego ( art.21 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - t.j.. Negatywne wyniki profilaktycznych badań okulistycznych nakładają na pracodawcę obowiązek partycypowania w kosztach zakupu okularów do pracy przy komputerze.Wzór podania o refundację okularów korekcyjnych.. i. dane dotycz Ące pracownikaZałącznik .. WNIOSEK.. Pracownikowi z wadą wzroku, którego obowiązki polegają na pracy z komputerem i monitorem ekranowym przez .Co ważne, każda osoba zatrudniona u pracodawcy, chcąc skorzystać z uprawnienia opisanego powyżej, musi wystąpić do pracodawcy z podaniem o dofinansowanie kosztów zakupu okularów korekcyjnych (szkieł), pod warunkiem, że jest zatrudniona w charakterze pracownika na stanowisku z monitorem ekranowym oraz, że wyniki badań .Strona 1 z 4 - dofinansowanie do zakupu okularów - napisał w Różne tematy: Witam, bardzo proszę o odpowiedź na pytanie: Po jakim czasie pracy należy mi się dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy komputerze..

wniosek o dofinansowanie kosztÓw zakupu okularÓw koryguj Ących wzrok podczas pracy przy obsŁudze monitora ekranowego.

2.WNIOSEK o refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok Proszę o zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok w związku ze stwierdzeniem przez lekarza w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej koniecznością wykonywania w nich pracy na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy.. Dz.U.z 2010 r. , nr 51, poz. 307 ze zm.) i składek na ubezpieczenie społeczne (§ 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie .Strona główna RPO WM wzory dokumentów rpo wm Wzory wniosków Złóż wniosek o płatność Wypełnianie wniosku o dofinansowanie projektu Wzór wniosku o dofinansowanie i Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Aktualny „Wzór wniosku o dofinansowanie" i „Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie"Kwestia dofinansowania pracownikom zakupu okularów korekcyjnych została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. nr.. O REFUNDACJĘ KOSZTÓW ZAKUPU OKULARÓW KORYGUJĄCYCH WZROK PODCZAS PRACY PRZY OBSŁUDZE MONITORA EKRANOWEGOZałączniki.. Pracuję średnio 7 godzin przy komputerze.. Nie znalazłeś odpowiedzi?. Wzory dokumentów;a. wniosek pracownika o refundację kosztu zakupu okularów, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, b. zaświadczenie/opinia o potrzebie stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, wydane przez lekarza okulistę w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej,WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW ZA OKULARY KORYGUJĄCE WZROK Zwracam się z prośbą o zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok zakupionych w oparciu o Zarządzenie Nr 17/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 8 marca 2006 r. W załączeniu: 1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt