Arkusz obserwacji lekcji wypełniony
Może zdarzyć się również, że lekcję obserwuje kilka osób.. - kształcił umiejętności określone w podstawie programowej.. 5.CEL OBSERWACJI FORMY PRACY UCZNIÓW Podkreśl odpowiedzi dotyczące lekcji.. Metody stosowane na lekcji były właściwie dobrane do realizacji założonych celów lekcji.. Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 9.Plik Arkusz obserwacji zajęcia prowadzonego przez nauczyciela.doc na koncie użytkownika kasiaczysz • folder opiekun stażu • Data dodania: 15 sie 2010Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Cele lekcji: Nauczyciel Ma określone cele szczegółowe lekcji; Zapoznaje z nimi uczniów; Sprawdza na koniec lekcji stopień ich osiągnięcia.. 21.11.2013. przedmiot.. XII.Obserwacja zakończona jest rozmową, która odbywa się w ciągu trzech dni od dokonanej obserwacji.1.. Przedstawiamy arkusz obserwacji zajęć, który jest całkowicie uniwersalny, gdyż daje możliwość w formie opisowej dokonać posumowania obserwowanych zajęć.W trakcie obserwacji osoba obserwująca zajęcia w żaden sposób nie ingeruje w ich przebieg.. Stosowane w toku lekcji formy organizacyjne pracy uczniów pomogły w osiągnięciu założonych celów lekcji.. Temat: Jak przygotować iwypełnić arkusz obserwacji lekcji?. Szkoła Podstawowa nr 3 im.. Oczekiwane rezultaty lekcji i ich realizacja.. Stosowane metody zapewniały przystępność wiedzy..

Arkusz obserwacji lekcji 3.

Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.Rodzaje obserwacji: - swobodna (piszemy to co widzimy - czynności nauczyciela i uczniów); - kwestionariuszowa (kwestionariusz obserwacji lekcji - ułatwia zbieranie danych i porządkowanie materiału obserwacyjnego).. Zgłoś błąd Wyświetleń: 98893.. Okazją do sprawdzenia poziomu realizacji celów tej lekcji będzie również sprawdzian widomości i umiejętności przewidziany na kolejnej lekcji.. Lp.ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI.. Arkusz obserwacji lekcjiArkusz obserwacji lekcji wychowawczej Arkusz obserwacji zajęć dodatkowych Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami Arkusz obserwacji uroczystości szkolnej Hospitacja diagnozująca.. Język .Arkusz obserwacji lekcji Strona 2 z 6 Metody 1.. Rozwija się, kiedy ją ćwiczymy.. Poprzedni.. Arkusz przed obserwacją 2.. Nauczyciel: - przedstawił uczniom cele lekcji.. Metody stosowane na lekcji były zróżnicowane.. Nauczyciel: - realizował treści zawarte w podstawie programowej.. Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych 5..

Arkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego 4.

Komunikacja niewerbalna wyraża się poprzez: - gesty,arkusza to miejsce na syntetyczne podsumowanie obserwowanej lekcji podczas rozmowy pohospitacyjnej.. Następny.. - sprawdził poziom realizacji celów zajęć.. Cel hospitacji: Badanie poziomu umiejętności dzieci.. Uwaga!. Umiejętność obserwowania faktów oraz robienia notatek początkowo bywa trudna dla nauczycieli.. Powrót.. Efektywną obserwację wspiera arkusz obserwacji opracowany przed lekcją.. Imię i nazwisko nauczyciela.. Zebrane w ten sposób informacje pozwolą nam przyjrzeć się metodom pracy koleżanek i kolegów oraz, być może, wykorzystać niektóre dobre .Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Oławie - jest placówką dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej.Pytanie: Czy dyrektor może bez planowanej wcześniej obserwacji lekcji, przyjść na niezapowiedzianą hospitację, dać nauczycielowi do wypełnienia arkusz przedhospitacyjny, a także na podstawie obserwacji jedynej lekcji wydać opinię i ustalić ocenę negatywna w pracy?Koleżeńska obserwacja lekcji przebiega według trzech etapów..

Data obserwacji.

Cele lekcji: 3.Arkusz obserwacji lekcji Szanowni Państwo Dyrektorzy, Zamieszczam w zakładce nadzór pedagogiczny arkusz obserwacji lekcji przygotowany na potrzeby obserwacji lekcji matematyki zleconej Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty przez Najwyższą Izbę Kontroli.Arkusz obserwacji: Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Cele: Nauczyciel ma określone cele lekcji Zapoznaje z nimi uczniów Cele są zrozumiałe dla uczniów Nauczyciel w trakcie zajęć wraca do celów lekcji Sprawdza stopień ich osiągnięcia Poziom osiągnięcia założonych celów:ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI.. Podczas obserwacji dyrektor lub inna osoba obserwująca zajęcia zapisuje spostrzeżenia w przygotowanym arkuszu obserwacji.. Puste wiersze służą do zapisów nie wymienionych na liście.. 4.Jak przygotować i wypełnić arkusz obserwacji lekcji?. prawidłowy przebieg lekcji.. Jest ona jednym z elementów wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczyciela.. Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 8.. Arkusz podsumowujący dla nauczyciela 7.. Są rzeczy, które też możesz otagować Arkusz hospitacji lekcji wypelniony?. Obserwacja zachowa ń uczniów podczas zaj ęć lekcyjnych lub innych 6.. Zastosowane na lekcji formy organizacyjne pracy .1.. Nauczyciel stosuje różnorodne formy pracy uczniów: - indywidualna - zespołowa - zbiorowa 2..

Temat lekcji: 2.

Metody stosowane na lekcji pobudzały aktywność uczniów.. Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 6. gen. Mariusza Zaruskiego 34-501 Zakopane, ul. Karłowicza 6Arkusz obserwacji lekcji Imię i nazwisko nauczyciela Data Klasa Liczba uczniów Przedmiot Temat zajęć: Metody i formy pracy Cele lekcji Środki dydaktyczne Wypełnia nauczyciel Wskaźniki Wypełnia osoba obserwująca tak nie nie dotyczy tak nie nie dotyczy Temat lekcji jest zgodny podstawą programową.Arkusz hospitacji zajęć - wzory z przykładem opisu.5.. Obiektem obserwacji są głównie uczniowie i ich uczenie się.. Etap pierwszy: Planowanie Obserwacji lekcji dokonuje zwykle jeden z nauczycieli na prośbę innego nauczyciela, który decyduje się doskonalić swój warsztat pracy.. Obserwacja to sposób postrzegania, gromadzenia i interpretowania faktów, której istotną cechą jest nie ingerowanie w przebieg badanych zjawisk, a ograniczanie się jedynie do rejestrowania ich naturalnego przebiegu.ARKUSZ HOSPITACJI Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Anna Dobrzyńska, Aneta Szalińska Grupa: 3-4-latki Data hospitacji: 25 kwietnia 2013r.. Stopień awansu zawodowego.. Załóż własny blog!Istnieje obowiązek prowadzenia obserwacji, ale nie ma w żadnym akcie prawa oświatowego gotowego wzoru arkusza obserwacji zajęć szkolnych ani przedszkolnych.. Tematyka hospitacji: „Mali Odkrywcy" - wzbogacanie wiedzy dzieci na temat wody (tego co po niej pływa/topi się, co się w rozpuszcza, co się nie rozpuszcza) poprzez samodzielne działania i .Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Ocena realizacji podstawy programowej.. /ewentualne spostrzeżenia/ Temat lekcji jest zgodny z programem nauczania i planem dydaktycznym Nauczyciel przedstawia cele lekcji sformułowane w języku ucznia Nauczyciel informuje ucznia na co będzie zwracał uwagę w czasie sprawdzania wiadomości kluczowych Nauczyciel zachował równowagę pomiędzy .Poprzez obserwację efektów indywidualnej pracy uczniów oraz efektów pracy w grupach.. Brak kwestionariusza nie odbiera rangi hospitacji.. Przygotowanie i przeprowadzenie rozmowy pohospitacyjnej (odpowiedni czas, nie odkłada ć na zbyt odległy termin i nie bezpo średnio po przeprowadzonej lekcji) - wypowied ź nauczyciela,Proponowany przeze mnie arkusz obserwacji ma na celu skupienie uwagi hospitujacych nie tylko na tradycyjnych aspektach lekcji, ale również na procesie interakcji między nauczycielem i uczniami.. Proponuje się tu stosowanie określeń: bez zastrzeżeń, z drobnymi usterkami, prawidłowe, warte naśladowania, itp. Nauczyciel mianowany.. Poziom osiągnięcia założonych celów: Osiągnięto cele w odniesieniu do zaplanowanych;Arkusz hospitacji lekcji wypelniony to częsty temat wpisów na blogach w portalu pinger.pl.. Diagnoza jest przeprowadzana podczas lekcji wychowania fizycznego.• Arkusze Monitoringu ( wybranej sfery rozwojowej) ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt