Rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej
Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznymW Dz.U.. 2017.766 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r.Rejestracja spółki z o.o przez internetBa, nawet ministerstwo zdołało w porę opracować Projekt rozporządzenia (bieg nadany 7.01.2015 r.) i opublikować wczoraj rok 2015, nr 0, poz. 69 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznymRozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym 2016-01-25 109Dz.U.. 2017.766Dziennik Ustaw - Dz.U.. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem .Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 16.3.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz.U.. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym..

Nowe wzorce uchwały spółki z o.o. przyjęły brzmienie jak poniżej:Rozp.

w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym Ostatnia zmiana Dz.U.

RPO: tarcze antykryzysowe skomplikowały wyliczanie terminów przedawnienia karalnościWyszukiwanie.. Wokół firmy.. z 2015 r., poz. 70) uPDOF ustawa.. Tekst pierwotny.. z 1991 r. Nr 80, poz. 350) uPTU ustawaW takim przypadku możliwe jest wszczęcie postępowania zmierzającego do zakończenia działalności spółki w drodze jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników podjętej przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym (por. załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w .70 / Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym1) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym Na podstawie art. 106(1) § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, 1579, 2255 i 2260), zarządza się, co następuje:Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym; Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 109zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym Na podstawie art. 106 1 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r.Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2021. z 2015 r., poz. 69.Rządowe Centrum Legislacji..

w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym 11 lutego 2015 Ostatnia zmiana Dz.U.

Wzór obowiązujący na dzień 1 kwietnia 2016 r.W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. poz. 70) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 1 w ust.. z 2018 r. poz. 1565 opublikowano rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 1.8.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym.. ABC prawa pracy; Wzory dokumentów; Kalkulatory; EkspertROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym Na podstawie art. 1061 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r.Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz.U.2015, poz. 70).. Wzór obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2016 r.W przypadku spółki komandytowej w systemie teleinformatycznym dostępne są, wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym, wzorce: umowy spółki komandytowej oraz uchwały zmieniającej tą umowę,Rozp..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt