Państwowa inspekcja handlowa kontakt
60-967 Poznań 9CMS dla każdego, Łatwo, przyjemnie, wygodnie.. Prawie połowa partii posiadała nieprawidłowości.. Kontakt: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku ul. Konopnickiej 4 80-240 Gdańsk Sekretariat tel.. Dziś, Inspekcja Handlowa działa na podstawie ustawy z 15 grudnia 2000 r.WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W POZNANIU .. Delegaturą kieruje dyrektor delegatury, który jest odpowiedzialny przed Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej oraz nadzorującym bezpośrednio delegaturę zastępcą wojewódzkiego inspektora za prawidłową działalność delegatury.…Inspekcja Handlowa istnieje już 70 lat.. ul. Tomasza Zana 38 c 20-601 Lublin.. Partnerzy.. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Huty 1 Maja, ul. Józefa Mitręgi 4, 44-100 Gliwice; Zakładowa Organizacja Związkowa Nszz "Solidarność" Politechnika Śląska, ul. Stanisława Konarskiego 18, 44-100 Gliwice Sprawy bardzo pilne realizowane przez Wydział do spraw Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich (RSK) i Stały Sąd Polubowny będą załatwiane wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 77 44 26 471.Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach ul. Brata Alberta 4 40-951 Katowice tel.. : 228264220, 22-8261830 fax: 228262195 e-mail: [email protected] internet .Państwowa Inspekcja Handlowa (IH) to specjalny organ kontroli, który ma chronić interesy i prawa konsumentów oraz interesy gospodarcze państwa..

215 00-015 Warszawa Dane kontaktowe: tel.

dyrektor delegatury:Emilia Słupik.. wojewÓdzki inspektorat inspekcji handlowej w warszawie.. Dąbrowszczaków 10, 10-540 Olsztyn.. Piłsudskiego 7/9, 10-575 OlsztynWojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie.. Od początku istnienia, do jej głównych zadań należały zabezpieczenie praw konsumentów i ochrona obrotu gospodarczego.. (58 .Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu ul. Mickiewicza 1 45-367 Opole.. Działa na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.Do zadań Inspekcji należy wykonywanie zadań określonych we wspomnianej ustawie oraz innych ustawach.Państwowa Inspekcja Pracy - inne Instytucje, Urzędy, Kościoły w pobliżu.. Wydział Kontroli Handlu i UsługWojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie.. Korespondencja.. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. tel: (89) 527-27-65, 521-03-93 fax: (89) 527-42-51 e-mail: [email protected] www: Strona BIP Inspektoratu Urząd Wojewódzki w Olsztynie.. Numery telefonów na infolinię (porady prawne) oraz godziny otwarcia CPPIP (więcej…)Inspekcja Handlowa - polski wyspecjalizowany organ kontroli państwowej powołany do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa..

Kontakt Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o. Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa NIP 596-172-58-30, REGON 080420978 Formularz kontaktowy.

Skrytka Pocztowa nr 254.. REGON: 000136870W związku z zaistniałą sytuacją wystąpienia na terenie województwa opolskiego koronawirusa SARS-CoV-2, w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Opolu do odwołania nie będą pełnione zaplanowane na każdą środę dyżury.realizacja uprawnień przyznanych Inspekcji Handlowej w zakresie postępowania karnego i w sprawach o wykroczenia.. DELEGATURA W TARNOWIE.. Powstała na mocy dekretu (jako Państwowa Inspekcja Handlowa) 21 września 1950 roku i podlegała ówczesnemu Ministrowi Handlu Wewnętrznego.. 521 [email protected] .Od 25 maja 2020 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Kielcach została przywrócona bezpośrednia obsługa interesanta.. Innowacyjna gospodarkaPodkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej.. Na podstawie § 12 ust.. zmodyfikowano: 2011-01-28.. Łódzki Wojewódzki Inspektor Zastępca Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora.. obszar działania: powiat bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski oraz Tarnów - miasto na prawach powiatu.. W 1958 roku uchwalono ustawę o Państwowej Inspekcji Handlowej uchylając wcześniej obowiązujący dekret i nadając Inspekcji nowe zadania.Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie Dane adresowe: Warszawa, ul. Sienkiewicza 3 II piętro pok..

1U 15-297 Białystok Tel./faks: 85 742 80 52, 85 742 80 59 [email protected] NIP: 966-05-90-544 REGON: 000136805 Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7:30-15:30 środa: 7:30-16:00 Rzecznik prasowy: Leszek Mironiuk Tel.

Wydział Rozwiązywania Sporów skargi konsumenckie, porady, mediacje (32) 35 68 100 wew.. 20-601 Lublin.. 25 próbek zostało zbadanych w laboratorium, gdzie eksperci w 3 przypadkach stwierdzili nieprawidłowości.. Sekretariat (42) 636-03-57; fax: (42) 636-85-50Misją Inspekcji Handlowej w Szczecinie jest ochrona praw konsumenta i interesów gospodarczych państwa.. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów .. ul. sienkiewicza 3, 00-015 warszawa .. ; dalej: ustawa o IH).Delegatura, Wojewódzkiego, Inspektoratu, Inspekcji, Handlowej, Zielonej, Górze.. (32) 356 81 00 fax (32) 255 10 12. ePUAP: /IH/skrytkaWojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej wzięły pod lupę hulajnogi sportowe.. Tak stanowi art. 1 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.. Porad prawnych z zakresu prawa pracy udziela Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy.. 14 696 nr wew.90-730 Łódź, ul. Gdańska 38.. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) informujemy, że przywraca się bezpośrednią obsługę obywateli - w szczególności w .Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach ul. Brata Alberta 4 40-951 Katowice skrytka pocztowa nr 178 sekretariat (32) 35 68 100 fax: (32) 255 10 12 e-mail: [email protected].. Jerzy Szczepański ul. 8 Marca 5 35-959 Rzeszów tel.. Mając na uwadze obowiązujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii przyjmowanie interesantów odbywać się będzie wyłącznie z zachowaniem wysokiego reżimu sanitarnego.Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku ul. Okopowa 7 80-819 Gdańsk tel.. 81 528-07-47 fax 81 528-09-78Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku ul. Żelazna 9 lok.. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem.. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W LUBLINIE.. Z dniem 1 lipca 2020 r. zagadnienia związane z kontrolą jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zostały przejęte przez Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie.Uprzejmie informujemy Państwa, że w związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa"), w trosce o zdrowie pracowników i interesantów, począwszy od 19 października 2020 r. - do odwołania - pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy nie będą udzielali osobistych, bezpłatnych porad prawnych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Państwowej .Inspekcja Handlowa w 2019 r. skontrolowała 211 partii farb i lakierów i zakwestionowała oznakowanie 18 z nich.. godziny pracy: poniedziaŁek - piĄtek od 8:15 do 16:15. dyŻur:70 lat temu, dekretem z 21 września 1950 r. powołana została (wtedy jeszcze) Państwowa Inspekcja Handlowa..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt