Sąd rejonowy dla warszawy-mokotowa wydział ksiąg wieczystych konto bankowe

22 440 80 00 fax 22 440 40 10 e-mail: [email protected] NIP 527 20 26 252 .. Konto sum depozytowych PLN : Nr 95 1130 1017 0021 1000 0590 0004 w Bank Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie.. 25 1010 0055 2963 0040 3600 0010 - X Wydział Rejestru Zastawów.. 8920 0001 w BGK O Białystok, na który należy wpłacać nawiązki i inne świadczenia pieniężne zasądzone przez Sąd Rejonowy w Białymstoku .Rachunek dla wpłat w CHF - 30 1130 1017 0021 1002 6490 0001 Rachunek dla wpłat w GPB - 73 1130 1…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt