Sąd rejonowy dla warszawy-mokotowa wydział ksiąg wieczystych konto bankowe
22 440 80 00 fax 22 440 40 10 e-mail: [email protected] NIP 527 20 26 252 .. Konto sum depozytowych PLN : Nr 95 1130 1017 0021 1000 0590 0004 w Bank Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie.. 25 1010 0055 2963 0040 3600 0010 - X Wydział Rejestru Zastawów.. 8920 0001 w BGK O Białystok, na który należy wpłacać nawiązki i inne świadczenia pieniężne zasądzone przez Sąd Rejonowy w Białymstoku .Rachunek dla wpłat w CHF - 30 1130 1017 0021 1002 6490 0001 Rachunek dla wpłat w GPB - 73 1130 1017 0021 1002 6490 0003 Sąd Rejonowy w Zamościu uprzejmie informuje Państwa Klientów Sądu, że grzywny orzekane z ustawy z dnia 20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy należy wpłacać w Banku PKO SA w Zamościu ul.Konto dochodów:.. VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Warszawie.. numer mikro rachunku Wydziału V Ksiąg Wieczystych: 11 1010 0055 1693 0041 5200 0005.. II Wydział Karny 13101000551273005004000002Sąd Rejonowy w Nysie.. Dochody Budżetowe Wpisy sądowe, grzywny, koszty sądowe (do spraw cywilnych, karnych), opłaty za Księgi Wieczyste.. : (22) 831 64 86 fax: (22) 831 64 86 e-mail: [email protected] X Wydział Ksiąg Wieczystych Kierownik Sekretariatu Sylwia Majewska - pok.. 22 440 80 00 fax 22 440 40 10 e-mail: [email protected] NIP 527 20 26 252 .. Konto Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (nawiązki i świadczenia na rzecz Funduszu) .IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy dla Warszawy-MOKOTOWA al..

Księgi wieczyste VI Wydział Ksiąg Wieczystych zakłada i prowadzi dla nieruchomości, które nie mają urządzonych ksiąg wieczystych albo których księgi wieczyste ...

ul. Czerniakowska 100 tel.. Właściwość rzeczowa WydziałuNumery rachunków bankowych: dochody budżetowe (wpisy sądowe, grzywny, opłaty za czynności w księgach wieczystych, opłaty w sprawach cywilnych i rodzinnych, koszty sądowe) 78 1010 1010 0071 0022 3100 0000 rachunek sum na zlecenie (zaliczki na koszty postępowania sądowego, na kuratora, na ogłoszenia, na wizje, na biegłych, badania DNA, opłata w kwocie 5 zł - opłata stała - za .UWAGA!. Średni okres rozpoznawania wniosków (z wyłączeniem wniosków przekształceniowych) w Wydziałach Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa na dzień 10 września 2020 r.W Wydziałach Ksiąg Wieczystych rozpoznawane są wnioski: • o założenie księgi wieczystej • o wpis w księdze wieczystej Ważne informacje: • W Wydziałach Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nie ma możliwości ustalenia numerów ksiąg wieczystych po adresie nieruchomości.Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa.. ul. plac Kościelny 6, 48-300 Nysa Woj. Opolskie [email protected] .. należy wpłacać na rachunek bankowy: NBP Oddział Opole nr konta: 95 1010 1401 0053 4022 3100 0000 .. V Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Rynek 36 C, 48-300 NysaVI Wydział Ksiąg Wieczystych: 66 1010 0055 3023 0040 4500 0006. : (22) 531 42 65 fax: (22) 831 55 65 e-mail: [email protected] XII Wydział ds. VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego: 12 1010 0055 3023 0040 4500 0008..

że nie prowadzi obsługi kasowej w zakresie sum depozytowych i FPPoPP.. Od 01-01-2015 r. można bezpłatnie wpłacać gotówkę w placówkach banku PEKAO S.A. przy wykorzystaniu blankietu wg załączonego wzoru.Konta bankowe.

Konta Bankowe .. "Solidarności" 127 00-898 Warszawa tel.. Stalowa Wola, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 16 Przewodniczący V Wydziału Ksiąg Wieczystych - referendarz sądowy Monika Piasta * * * * * Kierownik Sekretariatu V Wydziału Ksiąg Wieczystych - mgr Małgorzata Jabłońska (pok.. 22 440 03 00Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego dla Warszawy-Mokotowa Aleja Solidarności 58 04-951 Warszawa Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy dla Warszawy-Mokotowa otrzymał kod wydziału: WA5MIX Wydział Ksiąg Wieczystych Kierownik Sekretariatu Beata Kisielewska - pok.. Nr 07 1010 1010 0065 5222 3100 0000. w NBP O/O Warszawa.. Sąd Okręgowy w Warszawie al.. Solidarności 58 00-240 Warszawa tel.. ul. Czerniakowska 100 tel.. Solidarności 58 (budynek Hipoteki) Do rozpoznawania spraw z zakresu postępowania wieczysto-księgowego obejmującego obszar dzielnic m.st. Warszawy: Praga-Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła właściwy jest: XV Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy dla Warszawy-MOKOTOWAKonta bankowe: Konto Dochodów Budżetowych: Dokonywane wpisy i opłaty, koszty NBP Oddział Okręgowy w Katowicach 69 1010 1212 0035 2222 3100 0000 Konto Sum na zlecenie: Zaliczki na pokrycie kosztów postępowania (opinie biegłych), zaliczka kuratora BGK SA o/Katowice 98 1130 1091 0003 9084 7120 0003 Konto Sum Depozytowych:29 1010 0055 1013 0050 1500 0001 I Wydział Cywilny 02 1010 0055 1013 0050 1500 0002 II Wydział Karny 72 1010 0055 1013 0050 1500 0003 III Wydział Rodzinny i Nieletnich 45 1010 0055 1013 0050 1500 0004 IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sumy na zlecenie (zaliczki sądowe) w postępowaniu cywilnym 60 1130 1206 0028 9102 8420 0004 BGKKonto sum na zlecenie w BGK O/O Warszawa (wpłaty z tytułu zaliczek na biegłych, tłumaczy, kuratorów, ogłoszenia w prasie, opłaty za wpisy do Rejestru Spadkowego) 95 1130 1017 0020 1198 6520 0001Rejestr zmian dla: Konta bankowe Podmiot odpowiedzialny: Sąd Rejonowy w Mikołowie Wytworzył: Dyrektor Sądu Rejonowego w Mikołowie Opublikował: Katarzyna Adamczyk Dokument z dnia: 2019-09-27 Publikacja w dniu: 2019-09-27Konta bankowe Drukuj; ..

Konta: Dochody Budżetowe - wpisy sądowe, grzywny, koszty sądowe (do spraw cywilnych, ... VI Wydział Ksiąg Wieczystych 84 1010 0055 3033 0040 5400 0006 Sekcja Wykonawcza KNS-y ...Konta bankowe - Sąd Rejonowy w Kole Sąd Rejonowy w Kole.

22 831-58-78, 22 831-58-79.Sąd Okręgowy w Warszawie al.. SĄD REJONOWYV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Stalowej Woli.. Rachunek dla wpłat dochodów budżetowych (opłaty sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych, wieczystoksięgowych) NBP o/Warszawa 24 1010 1010 0072 0122 3100 0000; Rachunek dla wpłat zaliczek sądowych (zaliczki na biegłego, kuratora, opłata za wpis do rejestru spadkowego w .Sąd Rejonowy w Suwałkach.. Strona główna > Obsługa Interesanta > Konta Bankowe.. Konto sum depozytowych w USD : Nr 68 1130 1017 0021 1000 0590 0005Numery rachunków bankowych: Dochody budżetowe (opłaty sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych)* I Wydział Cywilny 40101000551273005004000001.. "Solidarności" 58 00-240 Warszawa.. Wykonywania .Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego dla Warszawy-Mokotowa Aleja Solidarności 58 04-951 Warszawa Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy dla Warszawy-Mokotowa otrzymał kod wydziału: WA6MKonta bankowe XML A pomniejsz czcionk .. X Wydział Ksiąg Wieczystych: 16 1010 0055 2923 0040 5500 0010: XI Wydział Karny: ..

... V Wydział Ksiąg Wieczystych ... Rejestr zmian dla: Konta bankowe Podmiot odpowiedzialny: Sąd Rejonowy w Kole Wytworzył: b/d Opublikował: Administrator Dokument z dnia: 2019-11-04 ...Sąd Rejonowy w Garwolinie Konta bankowe - Rozmiar czcionki czcionka normalna czcionka średnia czcionka duża.

Wyszukiwarka.. 22 440 03 00Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie ul. Ogrodowa 51 A 00-873 Warszawa centrala telefoniczna: (22) 501 99 00 e-mail: [email protected]ły Ksiąg Wieczystych Al.. Konto dochodów budżetowych - numer mikro rachunku - wykonywanie orzeczeń sądowych: koszty i grzywny .. (zaliczki sądowe dla biegłych .VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości z obszaru właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu.. X Wydział Cywilny: 55 1010 0055 3023 0040 4500 0010.. Sąd Rejonowy w Mielcu informuje..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt