Opiekun prawny wynagrodzenie forum

Można to zrobić bezproblemowo, gdy opiekun jest członkiem rodziny osoby ubezwłasnowolnionej.. Wynagrodzenie jednorazowe wypłacane jest w dniu ustania opieki bądź zwolnienia od niej.Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego.. Według danych GUS z 2012 roku w Polsce żyje ponad 5,5 mln osób w wieku 65 i więcej lat.. Wypłacamy mu to co zasądził sąd.. Czy przysługuje matce jakieś wynagrodzenie i z jakich funduszy jest wypłacane?. Wynagrodzenie może być przyznane okresowo lub jednorazowo (w dniu ustania opi…


Czytaj więcej