Upoważnienie do odbioru zamówienia wzór

Nigdy nie zapominajmy, że upoważniając kogoś bierzmy na siebie część odpowiedzialności za jego postępowanie!Wzór na upoważnienie .. Wypełniony wzór druku upoważnienia do odbioru zaświadczenia jest niezbędny w przypadku odbioru dokumentu przez osobę delegowaną (za okazaniem dokumentu tożsamości).. "Wykonawca usługi (umowa z zamówienia publicznego) otrzymał od zamawiającego pisemne upoważnienie, (.)". PODOBNE ARTYKUŁY.Upoważnienie do odbioru recepty/zlecenia.. Ja, niżej podpisany upoważniam mojeg…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt