Wniosek o wydanie dokumentacji osobowo-płacowej z archiwum w milanówku

Archiwum to obejmuje obszar całej Polski i przyjmuje dokumentację osobową i płacową od:Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło; SYNKRET S.A. w upadłości z siedzibą w Bytomiu - Bytom, ul. Archiwum Medyczne: - wydawanie historii chorób zamawianych na rewers w godz. 11:00-12:00 - wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej są przyjmowane w godz. 11:00-13:00Za złożenie wniosku i wydanie wskazanych we wniosk…


Czytaj więcej

Wniosek o wydanie kopii całości lub części dokumentacji

Szczegółowy tryb wydawania kopii dokumentacji pracowniczej, a tym samym świadectwa pracy jest uregulowany w § 18 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U.. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz.U.2016.186) Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu wszelkich świadczeń zdrowotnych.Podstawa prawna wydania: o…


Czytaj więcej

Wniosek o wydanie dokumentacji pracowniczej wzór

Trzeba tu przypomnieć, że wprowadzone niedawno przepisy k.p. dają uprawnienie do uzyskania kopii dokumentacji pracowniczej .Znaleziono 1081 interesujących stron dla frazy wzór jak napisać wniosek o wydanie dokumentów z archiwum w serwisie Money.pl.. PROSZĘ SPORZĄDZIĆ KOPIE/ODPISY DOKUMENTACJI POTWIERDZAJĄCEJ ZATRUDNIENIE*): świadectwa pracy świadectwa wykonywania pracy w szczególnych warunkach umowy o pracę zmiany angażu umowy o naukę zawodu umowy o pracę nakładcząPrzedstawiamy wzory pozwów i …


Czytaj więcej

Wniosek o wydanie dokumentacji osobowo-płacowej z archiwum państwowego

Podanie o odnalezienie aktu .W sprawach dokumentacji osobowo - płacowej po zlikwidowanych przedsiębiorstwach zapraszamy we wtorki i czwartki w godz. od 8.15 do 15.30 do pokoju nr 4.. Zamówienie na wykonanie kserokopii, skanów… wersja .doc - wersja .pdfZnaleziono 1081 interesujących stron dla frazy wzór jak napisać wniosek o wydanie dokumentów z archiwum w serwisie Money.pl.. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Archiwum Państwowego we Wrocławiu (ul. Pomorska 2, 50-215 Wrocł…


Czytaj więcej

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej 2020

Upoważnienie, o którym mowa w pkt.. 1 strona kopii albo wydruku.. 17 sierpnia 2020.. (miasto, dnia) (imię i nazwisko, adres) Do: (nazwa przychodni lub szpitala) WNIOSEK O WYDANIE KOPII DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ.. Wznowienie zajęć bezpośrednich w ograniczonym zakresie.. Podstawą wyliczenia kwoty opłaty jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, publikowana co 3 miesiące przez prezesa GUS (nowe .Wniosek o wydanie zarządzenia odnośnie ochrony majątku osoby pozostającej pod opieką…


Czytaj więcej

Wniosek o wydanie kopii dokumentacji pracowniczej wzór

Wniosek powinien być w formie papierowej lub elektronicznej.Nazwa wniosku.. Wniosek o wydanie zaświadczenia o toczącym się postępowaniu pobierz DOC pobierz PDF.. Pracodawca nie może podważać jego zasadności ani żądać pokrycia kosztów tej .Podwyższenie kwot wolnych od potrąceń z powodu COVID-19- wzór wniosku, wyjaśnienia praktyczne.. Podstawy prawne; Instrukcje postępowania z dokumentacją; Formularze; Dokumentacja osobowa i płacowa.. Zgodnie z art. 23 ust.. informację o dokumentacji pracowniczej…


Czytaj więcej

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej 2019

4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz.U.2016.186) Maksymalna wysokość opłaty za: 1) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002, 2) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej .W art. 26 ust.. Od 9 lutego 2019 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta.WNIOSEK o wydanie odpisów dokumentacji medycznej Działając w imieniu własnym, na podstawie art…


Czytaj więcej

Wniosek o wydanie oryginału dokumentacji medycznej

Data i podpis osoby składającej wniosek Data i podpis osoby przyjmującej wniosek * zaznaczyć właściwe ** jeśli dotyczy Podstawa Prawna: Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku praw Pacjenta (Dz. U. z 2012r.. 8 dla swojej ważności musi być sporządzone w obecności pracownika upoważnionego do wydania dokumentacji medycznej.Forma przekazania dokumentacji medycznej: Przygotowanie wersji papierowej - odbiór osobisty.. Upoważnienie, o którym mowa w pkt.. maks. 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia .jedna s…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt