Uzasadnienie wniosku o nadanie odznaczenia przykład
Wniosek podpisany przez osobę nieuprawnioną do wnioskowania o przyznanie odznaczenia lub brak pieczęci i podpisu na wnioskach.. Wniosek o nadanie: Wpisujemy rodzaj odznaczenia (pełna jego nazwa np. Wniosek o nadanie sztandaru dla OSP .. i wez jeszcze jedno pod uwage ze medale przyznaje sie za osiagniecia a nie za sama tylko .Dwa dni po nadaniu rzecznikowi odznaczenia, wystąpił do MON o udzielenie informacji publicznej w tej sprawie.. Głos podczas obrad zabiera radny Michał Stuligrosz, bratanek dyrygenta Stefana Stuligrosza, konkurenta Kroloppa z innego chóru.Formularz wniosku o nadanie odznaczenia wojskowego o charakterze pamiątkowym mającego w nazwie wykaz "Gwiazda" Wzór notatki zawierającej zestawienie nazwisk osób proponowanych do orderów.. 4.Uzasadnienia należy sporządzić zgodnie z wymogami określonymi w przepisach ustawy o orderach i odznaczeniach tj.; art. 18 a - występując o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę.. Wniosek o nadanie Odznaczenia "Serce Legionu"Odznaczenia dla Firm i Pracowników.. Wpisujemy na końcu ,,uzasadnienia wniosku przez zgłaszającego" wszelkie inne nagrody: np. organu .Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę /wzór zał.. orderu - odznaczenia* nazwa klasy orderu lub stopnia odznaczenia.. czytaj dalej» (Zobacz odpowiedzi)1 Instrukcja pomocnicza do wypełnienia wniosku o nadanie odznaczenia łowieckiego Działając w oparciu o decyzję, o powołaniu Komisji Odznaczeń Łowieckich przy Okręgowej Radzie Łowieckiej w Szczecinie oraz w nawiązaniu do obowiązującego regulaminu Kapituły Odznaczeń Łowieckich, niniejszym przekazujemy ponownie własne opracowanie pozwalające w nieskomplikowany, przystępny .We wniosku o nadanie Złotej Odznaki ZNP dla działacza związkowego część zawodowa i społeczna działalności w treści uzasadnienia wniosku może stanowić co najmniej 25% jej treści..

VI.wzór wniosku o nadanie orderu - odznaczenia.

B.Chomicza, Złoty Znak Związku, Medal "Za zasługi dla pożarnictwa) Nowe druki wniosków .. przez: motorty | 2010.7.30 13:26:51 .. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnia Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.. We wniosku o nadanie orderu lub odznaczenia składanie podpisów w rubryce 20 i 21, w której to podpis składa minister lub kurator, wpisywanie nr rejestru i nr pozycji w notatce lub wykazie.. Medal za Długoletnią Służbę; Krzyż ZasługiWniosek o nadanie odznaczenia dla zbiorowości (dla OSP, instytucji itp.) (Medal im.. PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.. Poz. 1.Nagrody uzasadnienie - napisał w Różne tematy: Witam jakie uzasadnienie piszecie przyznając pracownikom nagrody?. Witam Co powinienem zawrzeć we wniosku o pozbawienie praw rodzicielskich, jakie uzasadnienie powinienem napisać?. z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Podkarpackiego z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia „Medal Brązowy za Długoletnią Służbę" dla Michała PUCHAŁY za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.Wzór wniosku o nadanie odznaki honorowej 20120203 _wniosek _ZDKP.doc 0.03MB Rozporządzenie w sprawie nadawania odznaki honorowej "Zasłużony dla Kultury Polskiej" 20120203 _rozp _ZKP.pdf 0.89MB stopka Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoSzanowni Państwo..

Wniosek o nadanie odznak za wysługę lat.

Uprzejmie informujemy, że: termin nadsyłania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych, które mają być wręczone z okazji Dnia Edukacji Narodowej upływa z dniem 31 stycznia każdego roku (liczy się data wpływu do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.).. Druki wniosków o nadanie orderów i odznaczeń muszą być zgodne z załącznikiem do rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o .Nie podawać informacji o skazaniach, które uległy zatarciu) 21.. Za pośrednictwem Wojewody, który po zaopiniowaniu przedstawia wnioski Prezydentowi RP (odznaczenia) lub Prezesowi Rady Ministrów (ordery): jednostki organizacyjne podległe Wojewodzie, organy samorządowe .. (dalszy ciąg uzasadnienia do zał nr.2) (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) Potwierdzam prawdziwość danych zawartych we wniosku Koła Łowieckiego.Uzasadnienie wniosku o rozłożenie na raty - przykład..

Uzasadnienie wniosku ma być przede wszystkim wiarygodne!

Udostępnił je naszemu portalowi.Wniosek o przyznanie statuetki "Prometeusza" Regulamin przyznawania statuetki "Prometeusz" Wzór wniosku o o nadanie "Medalu Komisji Edukacji Narodowej" Wzór wniosku o o nadanie orderu - odznaczenia.. proszę o propozycjęZ wnioskiem o nadanie orderu lub odznaczenia państwowego mogą występować: Z własnej inicjatywy: Prezes Rady Ministrów, ministrowie, kierownicy urzędów centralnych i wojewodowie.. Uzasadnienie wniosku, ze szczególnym uwzględnieniem zasług po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub odznaczenia (wielkość czcionki minimum 10 punktów)Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania.. Wzór wykazu zawierającego zestawienie nazwisk osób proponowanych do odznaczeń .1. wzór wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę .UZASADNIENIE WNIOSKU.. Uzasadnienia powinny prezentować konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do klasy wnioskowanego orderu i odznaczenia, mające miejsce po .WNIOSEK..

wzór wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

Sporządzając uzasadnienie wniosku o nadanie Złotej Odznaki ZNP, należy łączyć (powiązać) w treści działalność związkową z działalnością .1994 r. Radni zajmują się wnioskiem o odznaczenie Jerzego Kurczewskiego, założyciela chóru, któremu szefuje już wówczas jego długoletni zastępca Krolopp.. Data: 2019-11-21, rozmiar: 94 KB.. Kilka dni temu otrzymał z resortu, podpisane przez ministra Macierewicza, uzasadnienie wniosku o nadanie medalu Misiewiczowi.. Wniosek powinien być przygotowany na obowiązującym druku.. Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej), następnie wpisujemy datę odbycia Walnego Zgromadzenia, na którym podjęta została uchwała o wystąpienie, o nadanie odznaczenia dla określonego Kolegi lub Instytucji.. RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO.. Matka dziecka jest imprezowiczką, a dziecko wychowują jej rodzice.. Wniosek jest zatwierdzany przez Kapitułę.. Na tym druku należy składać wnioski o nadanie: Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia PolskiZasady rozpatrywania wniosków o nadanie odznaki "Za Zasługi dla Sportu" reguluje rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu (Dz. U. poz. 2171).W celu uporządkowania procedur związanych z przyjmowaniem wniosków o nadanie odznaki „Za Zasługi dla .Wniosek na I stopień mogą składać osoby upoważnione, ale także sami klubowicze po spełnieniu określonych wymagań jednakże wniosek mysi być dokładnie opisany oraz uzasadniony.. nr 2/ powinny zawierać szczegółową informację o zasługach i osiągnięciach kandydata, jeżeli kandydat otrzymał wcześniej odznaczenie muszą być to zasługi po otrzymaniu ostatniego orderu lub odznaczenia.Punkty według których powinien być prawidłowo przygotowany wniosek o order lub odznaczenie państwowe:.. Data: 2017-01-25, rozmiar: 34 KB.. Aby jeszcze bardziej uwierzytelnić swoje uzasadnienie, warto do wniosku dołączyć dokumenty, potwierdzające to, co w uzasadnieniu .Uzasadnienie wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę powinno zawierać informacje o ogólnym stażu pracy kandydata, doskonaleniu zawodowym i jego przełożeniu na realizowane obowiązki oraz informacje o wzorowym, wyjątkowo sumiennym wykonywaniu obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa, przyznanych .UCHWAŁA Nr XVIII / 154 / 08.. Zapraszamy i proponujemy Państwu przekazanie do naszej Izby wniosków o nadanie dla kadry pracowniczej i kierowanego przedsiębiorstwa, następujących odznaczeń i odznak honorowych:..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt