Formularz rejestrowy bdo dział xii
2 pkt 4 UO2, - musisz mieć wpis do rejestru BDO w dziale XII (wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów) - patrz art. 50 ust.. Utworzono: 24 July 2018.. Dział XI Dział XII x TAK NIE Dział XIII TAK x NIE 3.. Sprawdź, czy nie musisz mieć wpisu w Rejestrze BDO i dowiedz się jak go uzyskać.Wypełnij online druk BDO-1 Dział I - formularz rejestrowy i aktualizacyjny Druk - BDO-1 - 30 dni za darmo - sprawdź!formularzu dostępnym na stronie internetowej w formie edytowalnego dokumentu ~doc .. Dane osoby wypełniającej formularz Imię Nazwisko Telefon5) E-mail5) Data Podpis6) i pieczątka5) osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotuMariusz (26), w zależności od ilości rodzajów (kodów) wytwarzanych odpadów w dziale XII rejestru BDO trzeba dodać odpowiednią ilość wierszy.. Sprawozdania za 2019 r. wynikające z ustawy o odpadach tj.: - w zakresie opakowań, - w zakresie opon i olejów, - w zakresie baterii i akumulatorów,24 lipca 2018 r. mija termin złożenia wniosku o wpis do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).. Ewidencja, sprawozdania, rejestracja.. Dział XI Dział XII TAK NIE Dział XIII TAK NIE 3.. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Nowy wzór formularza rejestrowego ma być dostępny dopiero po 1 stycznia 2020 roku.. You need to enable JavaScript to run this app.Dzień dobry, w tym wypadku chodzi o sprawozdanie wytwórców odpadów..

Jeżeli posiadasz numer rejestrowy BDO .

A może wytwarzasz odpady lub nimi gospodarujesz?. Dział XII Wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na .. Za brak złożenia wniosku o wpis do rejestru Bazy Danych Odpadowych przedsiębiorcom grożą zarówno sankcje administracyjne jak i finansowe.Jeżeli podmiot nie złoży wniosku w terminie, to .W ww.. Dane osoby wypełniającej formularz Imię Nazwisko Telefon5) E-mail5) Data Podpis6) i pieczątka5) osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotuBDO, czyli „Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami" jest stale rozbudowywana.. Zgodnie z art. 57 ust.4 ustawy o odpadach opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym była uiszczona opłata rejestrowa.. Od 1.01.2020 r. wzory formularzy z rozporządzenia nie będą obowiązywać, a w BDO wymagane będzie wpisanie miejsc (adresów) wytwarzania odpadów, bez podawania kodów.ODPADAMI - BDO Instrukcja składania sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami - Dział XII Metryka dokumentu Autor dokumentu: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy Wersja dokumentu: 1.0 Status obowiązujący: Obowiązujący Data obowiązywania OD: 2020-06-22FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY .. Opłata rejestrowa BDO..

Odbiorca usługiformularz rejestrowy oraz formularz aktualizacyjnY.

Po kolejnych 5 dużych aktualizacjach i pełnym udostępnieniu modułu .Jesteś przedsiębiorcą i wprowadzasz na rynek produkty lub produkty w opakowaniach?. Biuletyn Informacji Publicznej.. Opłata roczna BDO .. 1 pkt 5 lit. e UO2.BDO - Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.. Opłata rejestrowa i opłata roczna dotyczy jedynie podmiotów wymienionych w art. 57 ust.. To sprawozdanie jest już dostępne w systemie BDO, a termin na jego złożenie jest do 31 października 2020 r.zaświadczenie z indywidualnym numerem rejestrowym.. Dane podmiotu.. Opłata rejestrowaFORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY .. W okresie od 29 czerwca 2020 do 31 października 2020 należy złożyć w BDO nowe sprawozdanie odpadowe.. Przedstawiam wzór wypełnienia FORMULARZA REJESTROWEGO ORAZ AKTUALIZACYJNEGO.. Dział XII TAKFormularz Rejestrowy/Aktualizacyjny Oświadczenie, które należy złożyć wraz z Formularzem Datę zawarcia umowy z Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. należy spisać z samej umowy, zaś termin jej obowiązywania ujęty jest w § 8 ust.You need to enable JavaScript to run this app.. Brak złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO w terminie.. Sprawdź czy: • login i hasło są aktywne • uzupełniony jest Dział XII oraz czy wymienione są wszystkie wytwarzane kody odpadów oraz wszystkieFORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY Dział I..

W formularzu trzeba wypełnić Dział I 3 pierwsze strony oraz Dział XII.

Jeżeli tak, to na pewno chodzi o sprawozdanie wytwórców odpadów.. Dział XII TAK X NIE Dział XIII TAK X NIE 3.. Jeżeli podmiot wypełniający wniosek rejestrowy .1 października 2020 (aktualizacja) Rejestr BDO - Baza danych odpadowych 2020.. WNIOSEK X .. Dział XI Dział XII TAK NIE Dział XIII TAK NIE 3.. "Baza BDO - Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach, prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego objętych opłatą recyklingową i gospodarujących odpadami.. Mamy też niestety dodatkowe obowiązki sprawozdawcze.zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej .. Dział I.. 1 przywołanej ustawy (tj. nie dotyczy wytwórcy odpadów).. W związku z tym jeżeli prowadzimy także warsztat musimy zaktualizować swój wpis.. 73,.Dział II Działalność wynikająca z ustawy z dnia í í maja ì ì ír.. Proszę zweryfikować swój wpis do BDO, ale podejrzewam, że jest Pani w dziale XII.. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok 1.. Wpisu do rejestru BDO na wniosek(od stycznia 2020 rejestracja tylko online).Wypełnij online druk BDO-12.1 Dział XII tabela 1 Druk - BDO-12.1 - 30 dni za darmo - sprawdź!Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie..

- powinni złożyć wniosek aktualizacyjny w zakresie tego działu.

Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot.. formularzu należy wypełnić dział I pkt 1, 3 (zaznaczyć „TAK" przy dziele XII), 4 oraz dział XII.. Otrzymasz również login i hasło do systemu.. O WPIS DO REJESTRU ( AKTUALIZACYJNY1), 2) ADRESAT MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA3) PODLASKIEGO.. Ponieważ dotychczas nie udostępniono Działu XII na formularzach, na osobnej kartce należyFORMULARZ REJESTROWY ORAZ AKTUALIZACYJY - ODPADY.. Dane podmiotu .. Dane osoby wypełniającej formularz Imię JAN Nazwisko KOWALSKI Telefon5) 0055545 E-mail5) [email protected] Data Podpis6) osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu- nie musisz mieć wpisu do rejestru BDO w dziale VII (transportujący odpady) - patrz art. 51 ust.. o obowiązkach przedsiębiorców z zakresie gospodarowania niektórymi odpadami .. Dane przedsiębiorcy Od 2020 roku rejestr BDO jest obowiązkowym narzędziem gospodarki odpadowej przedsiębiorstw.. FORMULARZ REJESTROWY ORAZ AKTUALIZACYJNY .. W związku z powyższym .FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY .. Dane osoby wypełniającej formularz Imię Nazwisko Telefon5) E-mail5) Data Podpis6) osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu Objaśnienia: 1)Wypełnić jedynie w zakresie prowadzonej działalności podlegającej wpisowi do .Dotyczy to przedsiębiorców, którzy w indywidualnych kontach BDO nie mają wypełnionego Działu XII.. Na obecnym formularzu rejestrowym nie ma informacji o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.. Niemniej jednak nie zmienia to faktu, że obowiązek zgłoszenia wpisu do rejestru BDO wskazany jest do dnia 31 grudnia 2019 roku.. W tym celu należy wypełnić formularz aktualizacyjny umieszczony poniżej w plikach do pobrania (Dział I i Dział XII) wraz z oświadczeniem i przedłożenie marszałkowi .Podmioty zobowiązane do sporządzenia i złożenia sprawozdania za 2019 r. w zakresie wprowadzanych produktów, opakowań, wytwarzanych i gospodarowanych odpadów, robią to w terminie do: 11 września: w przypadku podmiotów, o których mowa w art..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt