Potwierdzenie złożenia oświadczenia lustracyjnego
Jeśli ktoś złoży nieprawdziwe oświadczenie, jakie są tego konsekwencje i kary?Pracownik składający oświadczenie otrzymuje „Potwierdzenie złożenia oświadczenia lustracyjnego" Wzór oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 do dnia 31 lipca 1990, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego wynikający z ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów jest odrębnym obowiązkiem od konieczności potwierdzenia spełnienia wymogu określonego w art. 20 ust.. w Lublinie o stwierdzeniu .Sankcja przewidziana dla kłamcy lustracyjnego (zakaz zajmowania określonych stanowisk) nie jest karą w rozumieniu kk, dlatego też samo kłamstwo lustracyjne nie jest przestępstwem, a postępowanie lustracyjne nie jest postępowaniem karnym w ścisłym znaczeniu.. Zgodnie z pismami nadesłanymi przez Biuro Lustracyjne Instytutu Pamięci Narodowej informuję, że nie zachodzi obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego dotyczącego faktu służby, pracy lub współpracy z organami bezpieczeństwa PRL przez osoby, które są kandydatami lub pełnią funkcję:Instytut Pamięci Narodowej Oświadczenia - Wybierz oddział: zmiana wartości spowoduje automatyczne przkierowanie na stronę oddziału Centrala Białystok Gdańsk Katowice Kraków Lublin Łódź Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa WrocławWedług prof. Andrzeja Rzeplińskiego samo niezłożenie oświadczenia lustracyjnego przez osoby, które zobowiązuje do tego znowelizowana ustawa lustracyjna nie skutkuje automatyczną utratą pracy..

Potwierdzenie złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Po doręczeniu zawiadomienia lustrowani mają obowiązek złożenia oświadczenia w ciągu trzech miesięcy.Przypominamy, że obowiązek składania oświadczenia lustracyjnego dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. Osoba kandydująca składa oświadczenie zgodnie z Ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów z dnia 18 października 2006 r. - do Rektora.. 113a), bądź za pośrednictwem poczty (list polecony).Obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego nie mają osoby, które po dniu 14 września 2007 r. złożyły już oświadczenie lustracyjne w związku z pełnieniem funkcji publicznej.Oświadczenie mogła jednak również złożyć do sądu lustracyjnego osoba, która przed dniem wejścia w życie ustawy pełniła funkcję publiczną, a która została publicznie pomówiona o fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od 22 lipca 1944 do 10 maja 1990.Oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. O Nazwa instytucji, Funkcja stanowisko, Imię i nazwisko, DataNastronie Platformy Obywatelskiej znajdziemy takie oświadczenie, złożone przez..

1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organówInformacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

W tym przypadku kandydaci przedkładają informację według wzoru załącznik nr 2a do u.i.d.b.p.Geremek: odmawiam złożenia oświadczenia lustracyjnego - forum GL - Ogólne - dyskusja Paweł S.: Krzysztof K.: Złożenie oświadczenia.. - strona 24 - GoldenLine.plOświadczenie musi być ważne na dzień złożenia wniosku!. Obowiązek złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., zwanego dalej "oświadczeniem lustracyjnym", mają osoby, o których mowa w art. 4 pojęcie osób pełniących funkcje publiczne, urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r.Instytut Pamięci Narodowej Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (wzór w formacie pdf) - Oświadczenia - .. że został wybrany przewodniczącym Rady Uczelnianej, sekretarzem została .. 22 540 58 16 - 18 oraz 22 540 58 35.. Kiedy złożyć dokumenty?. Oświadczenie zapoznania z klauzulą informacyjną .Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (wzór w formacie pdf) - Oświadczenia -Za złożenie oświadczenia lustracyjnego i informacji o złożeniu oświad-czenia lustracyjnego nic nie zapłacisz.. ustawy kandydat, który składał już oświadczenie lustracyjne zwolniony jest ze złożenia oświadczenia lustracyjnego, przy czym osoba taka zobowiązana jest do złożenia Ministrowi Aktywów Państwowych informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dokument lustracyjny kierowany do .oświadczenie kandydata o złożeniu właściwemu Ministrowi oświadczenia lustracyjnego lub oświadczenie o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku) zgodnie z ust..

Do 14 grudnia wszystkim osobom podlegającym lustracji trzeba przesłać zawiadomienia o obowiązku ponownego złożenia oświadczenia lustracyjnego.

- strona 21 - GoldenLine.plUżywamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.. W przypadku, gdy osoba obejmująca jedną z wymienionych funkcji w przeszłości składała już oświadczenie lustracyjne, składa Wojewodzie Mazowieckiemu informację o uprzednim złożeniu takiego oświadczenia, tj. załącznik nr 2a do ustawy.Oświadczenia lustracyjne (formularz nr 1) Oświadczenie zapoznania z klauzulą informacyjną (formularz nr 2) II.. Miejsce złożenia dokumentów: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Rzepliński podkreśla, że wchodząca niedługo w życie ustawa nasuwa wiele wątpliwości interpretacyjnych.„Oświadczenie lustracyjne" lub „informacja" o jego złożeniu - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do ustawy - powinna być przekazana przez kandydata osobiście do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie - Kancelarii Kuratorium Oświaty w Rzeszowie (pok.. Do oświadczenia zarejestrowanego w PUP przed 1 stycznia 2018 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.Strona 1 z 2 - oświadczenie niezgodne z prawdą - napisał w Sprawy karne: Witam , mam pytanie dotyczące skłądania oświadczeń.. Szlak 73, 31-153 Kraków (Kancelaria - Dziennik Podawczy); Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz;Oświadczenia lustracyjne - Informacje bieżące - Wzory oświadczeń..

osoba zobowiązana do złożenia oświadczenia lustracyjnego składa organowi właściwemu do przedłożenia oświadczenia informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Ponadto informuję, że ze strony internetowej Instytutu (https: .g) oświadczenie kandydata o realizacji obowiązku złożenia właściwemu ministrowi oświadczenia lustracyjnego lub oświadczenie o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku) zgodnie z pkt 1 lit. g).. Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kan-dydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji wymienionej w punkcie 1-7.Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji.. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.Potwierdzenie faktu wcześniejszego złożenia oświadczenia lustracyjnego można uzyskać w Instytucie Pamięci Narodowej pod nr tel..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt