Wfośigw kielce czyste powietrze wniosek
Wzór wniosku o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (poziom podwyższony) 5a.. Po zapisaniu otwierać go przy pomocy programu Adobe .25-155 Kielce, Aleja księdza Jerzego Popiełuszki 41. tel.. Część 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 2 programu), z wyłączeniem .Mieszkańcy Mazowsza, którzy chcieliby otrzymać wsparcie z Programu Czyste Powietrze powinni składać wnioski w wersji papierowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz do Wydziałów Zamiejscowych: Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu oraz Siedlcach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej za pomocą portalu beneficjenta ( .lub z wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zwanych dalej „WFOŚiGW"), w tym w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (zwanego dalej: programem).. W Portalu Beneficjenta publikowane są informacje dla Kontrahentów WFOŚiGW w Katowicach.. Korzystając z niego, użytkownicy mogą zgłaszać swoje zapytania lub wnioski oraz przeglądać stan realizacji zgłoszonych wniosków i umów.Program Czyste Powietrze przewiduje zatem możliwość połączenia dotacji z dofinansowaniem z programów gminnych na to samo przedsięwzięcie na warunkach opisanych w programie.. Informujemy o rozstrzygnięciu naboru wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych" Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" na rok 2020.4a..

do 14.05.2020r.. Program piorytetowy „Czyste powietrze" 1.

Instrukcja - JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM CZYSTE POWIETRZE wraz z załącznikami (poziom podstawowy) 5b.Dotyczy wniosków o dofinansowanie złożonych.. W ramach rządowego programu poprawy jakości powietrza został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze.. 41 333 59 16, email: [email protected].. Inwestor, który otrzymał dofinansowanie z programu gminnego będzie mógł ubiegać się o dotację również w nowej wersji Czystego Powietrza.Część 2 Programu.. Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu będzie uwarunkowane posiadaniem takiego zaświadczenia.Wnioski złożone do 28.07.2019 umowy podpisane do 15.08.2019 Wnioski złożone do 28.07.2019 umowy podpisane od 16.08.2019 Wnioski złożone od 29.07.2019 do 14.05.2020 Wnioski złożone od 15.05.2020Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępnego na Portalu Beneficjenta, na stronach internetowych wfośigw z załącznikami.. 22 340 40 80; INFOLINIA PROGRAMU MOJA WODA - tel.. Programu „Czyste Powietrze" pod nr 22 340 40 80.. Wtedy włóż wniosek wraz załącznikami do koperty z dopiskiem: Program Priorytetowy „Czyste Powietrze" i wyślij do WFOŚiGW w województwie, w którym znajduje się dom lub lokal, na projekt w którym chcesz dostać wsparcie finansowe.Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w budynkach jednorodzinnych z terenu województwa pomorskiego przyjmowane są w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz pomorskich gminach, które zawarły porozumienie z WFOŚiGW w Gdańsku w zakresie wspólnej realizacji programu "Czyste Powietrze".Czyste powietrze..

Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego wfośigw, z zastrzeżeniem w poniższym punkcie.O Programie Czyste Powietrze.

INFOLINIA PROGRAMU MOJA WODA tel.. Możliwość dofinansowania: dostępna.. Siedziba w Kielcach: tel: 41 333 52 21, email: [email protected]; OGÓLNOPOLSKA INFOLINIA PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE - tel.. We wrześniu 2018 r. ruszył rządowy program priorytetowy Czyste Powietrze, który potrwa do 2029 r. Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach.Wniosek o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze jest dostępny w siedzibach poszczególnych, 16 terytorialnych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na ich stronach internetowych, a właściwie na Portalach Beneficjenta.Wniosek możesz również wysłać pocztą lub kurierem.. OGÓLNOPOLSKA INFOLINIA PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE tel.. Wnioski należy składać wyłącznie drogą pocztową albo osobiście w Funduszu i jego oddziałach.. Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu.. 887 447 729, mail: [email protected] 13:13 80 jednostek OSP z dofinansowaniem WFOŚiGW w Białymstoku .. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (dalej: WFOŚiGW) ogłasza, że od dnia 21.10.2020 r. rozpoczęty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w oparciu o:..

Po złożeniu wersji elektronicznej wniosek należy wydrukować, podpisać i wysłać na adres WFOŚiGW ...Przejdź do strony WFOŚiGW w Warszawie Menu STRONA GŁÓWNA OGŁOSZENIA REJESTRACJA Rejestracja - osoby fizyczne ...

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.Proszę kliknąć na przycisk Formularz wniosku Czyste Powietrze prawym klawiszem myszy (osoby leworęczne lewym) i z menu kontekstowego wybrać opcję Zapisz element docelowy jako (przeglądarki: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Edge) lub Zapisz link jako (przeglądarka Google Chrome).. INFORMACJA nt. złożonych wniosków PROGRAMU CZYSTE .Wniosek o płatność - dla wniosków o dofinansowanie złożonych do 14.05.2020 r. Wniosek o płatność - dla wniosków o dofinansowanie złożonych od 15.05.2020 r. O FUNDUSZUProgram Czyste Powietrze; .. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami ():- załącznik - Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego; - załącznik - Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;Rejestracja konta - osoby fizyczne Czyste Powietrze - Gminy Czyste Powietrze Strona główna programu Informacje o programie Jak wnioskować ?. Rejestracja konta umożliwia pobranie elektronicznej postaci formularza wniosku..

Aby złożyć wniosek w programie "Czyste Powietrze" należy założyć konto, zalogować się, a następnie pobrać formularz wybierając opcję "Formularz Wniosku" - dostępną po zalogowaniu w menu CZYSTE POWIETRZE po lewej stronie.

- Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - WYKAZ DOCHODÓW W ZAKRESIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O .Witamy w Portalu Beneficjenta WFOŚiGW w Białymstoku .. Wzór wniosku o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (poziom podstawowy).. biuro obsługi:041-333-52-21. e-mail sekretariat:[email protected].. Czyste Powietrze Strona główna programu Informacje o programie Wymagana dokumentacja Jak wnioskować - instrukcja krok po kroku Pytania i odpowiedzi Zadaj nam pytanie Kalkulator grubości izolacji Kalkulator dotacjiWymagana dokumentacja w Programie Czyste Powietrze obowiązująca od.Po pełnej aktywacji konta otrzymają Państwo mailową informację zwrotną.Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest.Czyste Powietrze .. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w WFOŚiGW w.Pracownicy WFOŚiGW w placówkach terenowych w Jędrzejowie, Opatowie oraz Starachowicach są dostępni do Państwa dyspozycji.. Czyste Powietrze .. W celu pobrania i wypełnienia aktualnego formularza wniosku należy zarejestrować konto w portalu i zalogować się.Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu NFOŚiGW w Warszawie (nr A/77/6/2020 z dnia 14.10.2020 r.) począwszy od dnia 15.10.2020 r., istnieje możliwość przedłużenia maksymalnego okresu realizacji przedsięwzięcia o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.Załączniki do wniosku; ODO1 - Informacja dla osób, których dane osobowe pozyskano od wnioskodawcy pp czyste powietrze: ODO2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowychOgólnopolska infolinia dot..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt