Wniosek o zwrot nadpłaty zus tarcza

Przepisy zaczęły obowiązywać z dniem 18.04.2020 czyli już po terminie opłacenia składek ZUS za marzec.Zwolnienie mikroprzedsiębiorców ze składek na ubezpieczenie społeczne to jeden z elementów pomocy skierowanej do firm.. Wniosek o zwrot nadpłaty możemy napisać samodzielnie lub skorzystać z gotowego wzoru zawartego na druku ZUS-EZS (gotowy wniosek można pobrać tutaj ).Ważne!. Przysługuje za okres od marca do maja 2020 roku.. Tak stanowi Tarcza antykryzysowa.. Jak skorzystać ze zwolnienia ze sk…


Czytaj więcej

Wstrzymanie egzekucji komorniczej alimentów

Marek Gola • Opublikowane: 2016-11-02 Jak można wycofać egzekucję komorniczą alimentów na dzieci i opłat z tym związanych?. Zobowiązany nie ma możliwości skutecznego żądania wstrzymania egzekucji wobec zmiany jego sytuacji majątkowej.Ustawodawca wprowadzając ten przepis, doprowadził do odpowiedniej ochrony wierzyciela w przypadku braku możliwości ściągnięcia alimentów od dłużnika, a z drugiej strony pozwolił dłużnikowi na zmniejszenie ryzyka egzekucji i tym samym częściowego lub niekiedy całośc…


Czytaj więcej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i warunki jej wycofania

Zgoda udzielona przed .Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.. dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w .Zgody nie uważa się za dobrowolną, jeżeli nie można jej wyrazić z osobna na różne operacje przetwarzania danych osobowych, mimo że w danym przypadku byłoby to stosowne, lub jeżeli od zgody uzależnione jest wykonanie umowy - w tym świadczenie usługi - mimo że …


Czytaj więcej

Przerwanie stażu przez pracodawcę

Stażysta umowę zawiera nie z pracodawcą lecz z Urzędem Pracy.. Przez Gość Morpheuspl, Maj 22, 2008 w Praca (dam/szukam), .. jeżeli dobrze się wczytałam to możesz przerwać staż z winy pracodawcy-nie wywiązał się z umowy, zmienił .PYTANIE.. Wniosek o staż / podanie o staż Zanim zostanie podpisana umowa o staż, należy złożyć wniosek.. Na staż może zostać skierowana osoba bezrobotna, dla której ustalono II profil pomocy.Okres odbywania stażu nie przekracza 6 miesięcy, jednakże wyjątek stanowią oso…


Czytaj więcej

Zawieszenie kredytu studenckiego pko bp

Zajął też 2. miejsce w zestawieniu „Forbesa" na najlepszy bank dla firm.. Opcja zawieszenia jest dostępna dla wszystkich klientów, bez względu na to, czy korzystali już w tym roku z wakacji kredytowych.Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu.. Odsetki należne od kredytu studenckiego w okresie zawieszenia jego spłaty dokonanego na podstawie niniejszego wniosku, będą pokrywaneTo samo dotyczy chociażby zawieszenia kredytu studenckiego w PKO BP w czasie koronawirusa.. Zawieszenie kredytu/pożyczki gotó…


Czytaj więcej

Wczasy pod gruszą czy są obowiązkowe

Jeżeli chodzi o dodatki do urlopu wypoczynkowego pracownika (zorganizowanego we własnym zakresie), ustawodawca przewiduje dwa, tj. świadczenie urlopowe lub dofinansowanie do tzw. „wczasów pod gruszą".Wczasy pod gruszą 2020 - czy każdy szef musi je wypłacać Wczasy pod gruszą zazwyczaj są wypłacane w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).. Wbrew dość powszechnej opinii świadczenie urlopowe nie jest finansowane z funduszu socjalnego.Wczasy pod gruszą a 14 dniowy okres wypoczynku …


Czytaj więcej

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej wzór

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej PIP, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112.1198)Informacje sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, w przypadkach o których mowa w art. 21 ust.. Złożony wniosek może odnosić się do informacji jako całości lub jedynie do jej części, bez względu na .Opis dokumentu: Wniosek o ponowne wykorzystanie …


Czytaj więcej

Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji jak wypełnić

Jeżeli planowany okres realizacji projektu jest dłuższy od 12 miesięcy tabelę należy skopiować i opisać kolumny kolejnymi numerami.Przykładowy harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wzór wniosku o odblokowanie konta IPA - Komunikaty - Celem usprawnienia procesu prekwalifikacji Wytwórców do aukcji na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii, a także obsługi technicznej kont zakładanych przez Wytwórców w Internetowej Platformie Aukcyjnej (IPA), udostępniony został prz…


Czytaj więcej

Telefon na raty a śmierć abonenta plus

Wysokość rat podana jest w kwocie brutto.A zatem, nie tylko przyszli nabywcy telefonów z Plusa ale i aktualni, jeżeli telefon był zakupiony na raty w ramach abonamentu, muszą mieć świadomość, że w przypadku zwłoki w spłacie należnych rat poprzedniego właściciela Plus może im zablokować IMEI.Raty znajdą się na wspólnej fakturze z innymi usługami Orange.. Zaproponowałem nawet pracownikowi oddziału T-mobile (Zielona Góra ul.Śmierć abonenta a raty za sprzęt Orange może chcieć dochodzić, jeśli nie s…


Czytaj więcej

Wniosek o zwrot pieniędzy z urzędu skarbowego

W 2020 r. obowiązują inne zasady niż w latach wcześniejszych.. 4 i 5 ustawy o VAT określają zasady korzystania z tzw. ulgi na zakup kas.. Pracownicy Firmy Contact Service po zakupie kasy lub drukarki fiskalnej wytłumaczą jak wypełnić wniosek o zwrot za kasę fiskalną i gdzie złożyć odpowiednie dokumenty.. Sprawdź jak uzyskać zwrot kosztów od urzędu skarbowego.Zajęcie rachunku bankowego przez urząd skarbowy lub ZUS.. Jeśli przedsiębiorca dokonał wpłaty do niewłaściwego urzędu skarbowego, w celu n…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt