Zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości

Zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym (WPL-II.0143.2.10.2020)Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego organy podatkowe w swoich interpretacjach wadliwie uznawały za budowle część obiektów budowlanych stanowiących w rzeczywistości budynki.. Nadpłata wynikająca ze skorygowanej deklaracji podlega zwrotowi w terminie:W decyzji tej Burmistrz wyliczył kwotę nadpłaty jako różnicę pomiędzy podatkiem od nieruchomości należnym za lata 2001-2004, a podatkiem wykazanym w dekla…


Czytaj więcej

Wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego po terminie

Pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu pozostawania w stosunku pracy.. 3 ustawy o świadczeniach, ma obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny (wskazanych w .Wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego.. Po wysłaniu dokumentu do ZUS okazało się, że został on zgłoszony z błędną datą uzyskania uprawnień - od 1.03.2015 r. zamiast od 1.04.2015 r. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia ich stosunku pracy, w terminie 7 dni, należy wyrejestrować praco…


Czytaj więcej

Pozew o rozwód bez orzekania o winie bez podziału majątku wzór

za numerem 777/01 przez rozwód bez orzekania o winie stron, 2. powierzenie obojgu rodzicom prawa wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem stron Sławomirem Kowalskim urodzonym w Zabrzu dniaOdpowiadając na pozew o rozwód, należy złożyć własne wnioski dotyczące winy: wniosek o oddalenie powództwa, kiedy pozwany nie wyraża zgody na rozwód wniosek o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, kiedy pozwany wyraża zgodę na rozwód i nie chce, by sąd zajmował się winą małżonków w rozpadzie …


Czytaj więcej

Czy można cofnąć zamknięcie działalności

Wielu przedsiębiorców nie jest świadomych, że likwidacja firmy to nie tylko złożenie wniosku o wykreślenie z CEIDG.Czy można anulować przelew?. Załatwiaj wszystkie sprawy przedsiębiorcy na biznes.gov.plJeżeli jednoosobowy przedsiębiorca - z powodów osobistych lub ekonomicznych - nie chce lub nie może w danym momencie prowadzić działalności gospodarczej, ma do wyboru likwidację firmy lub czasowe zawieszenie działalności.. Firma „dzień po dniu" to ta sama firmaCzy samowola budowlana może być pod…


Czytaj więcej

Wniosek o ustanowienie kuratora wzór

Ustanowienie kuratora na podstawie art. 144 § 1 KPC jest możliwe jedynie w tym przypadku, gdy istnieje wyłącznie wątpliwość co do miejsca pobytu strony - tak Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2006 r. sygn.. .Wniosek o ustanowienie kuratora celem ochrony praw osoby, która z powodu nieobecności nie może prowadzić swoich spraw > Wnioski > Wzory dokumentów > Money.pl Wzór dokumentu : Wniosek o .Wniosek o ustanowienie kuratora może złożyć jedynie ta osoba niepełnosprawna oraz …


Czytaj więcej

Wniosek o urlop wypoczynkowy po urlopie rodzicielskim wzór 2020

Pobierz darmowy wzór wniosku o urlop w dwóch formatach: pdf i docx.Wniosek o roczny urlop macierzyński 2020 - wzór.. Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego złożyłam wniosek o urlop wypoczynkowy a następnie o urlop wychowawczy na 24 miesiące, czyli do 26.07.2021.. Od 25.05.2018 przebywałam na urlopie macierzyńskim.. Myślę że pracodawca jej nie przedłuży.. Mamy też wnioski o urlop macierzyński i rodzicielski.Urlop wypoczynkowy 2020 udzielany jest jeszcze na „starych" zasadach, określonych w przepi…


Czytaj więcej

Zaświadczenie oke o wynikach egzaminu gimnazjalnego

a wraz ze świadectwami na zakończenie roku uczniowie otrzymają poprawne zaświadczenia o wynikach egzaminu.OKE-II/103a/2: zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego dla absolwentów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnichzaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty; zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, świadectwa dojrzałości (lub jego odpisu) - wydanego od 2005 roku .. Czas …


Czytaj więcej

Upoważnienie urząd skarbowy pdf

Pełnomocnictwo ogólne może nie zostać uznane przez US.. Wypełniając go, należy imiennie wskazać osobę (np. radcę prawnego lub doradcę .Urząd Skarbowy w Międzychodzie; Urząd Skarbowy w Nowym Tomyślu; Urząd Skarbowy w Obornikach; Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim; Urząd Skarbowy w OstrzeszowieChcesz mieć pełnomocnika, który będzie podpisywać twoje elektroniczne deklaracje podatkowe i składać je w twoim imieniu przez internet?. To doskonały sposób dla wszystkich, którzy nie mogą pojawić się …


Czytaj więcej

Protokół likwidacji środka trwałego

.PT PT PT - Protokół zdawczo - odbiorczy środka trwałego - Wniesienie aportu do innej spółki w postaci środka trwałego.. Na podstawie tego dokumentu może nastąpić likwidacja fizyczna, oraz następuje likwidacja księgowa, co oznacza wyksięgowanie wartości danego środka trwałego z konta "Środki .2) LT - likwidacja środka trwałego.. Poza naturalnym zużyciem środka trwałego jego likwidacja może być spowodowana również przyczynami losowymi, decyzjami ekonomicznymi czy zmianą profilu działania firmy.T…


Czytaj więcej

Reakcja męża na pozew rozwodowy

Mamy dwoje dzieci.Przy braku zgody męża lub też braku reakcji na pozew musi Pani żądać określenia winy.. Konsultant rozwodowy skontaktuje się z Tobą telefonicznie, a następnie prawnik napisze pozew rozwodowy.Nie wiem, jak napisać pozew o rozwód z winy małżonka, który mnie zdradza.. Jako przyczynę rozwodu podała "zdrowie rodziny", a decyzję o tym fakcie przekazał adwokat aktorki.. Ojciec chce rozwodu z wylacznej winy mamy, a ona sie na to nie zgadza.Pozew rozwodowy należy wnieść do sądu okręgowe…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt