Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego

samochodu osobowego.. z 2019 r., poz. 2188), Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego .Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.. Projekt jest odpowiedzią na głosy środowiska w sprawie rosnących kosztów produkcji rolnej.Art.. Wskazujemy, jakie ostatecznie zmiany…


Czytaj więcej

Rozporządzenie ministra finansów w sprawie wzorów informacji o lasach

9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888) zarządza się, co następuje: § 1.. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821, z 2018 r. poz. 1588, 1669 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 534) zarządza się,Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U.. Wzory…


Czytaj więcej

Upoważnienie do wymiany karty sim plus

starych kart wyprodukowanych przed 2013 rokiem (na rok produkcji wskazuje trzecia i czwarta cyfra numeru seryjnego karty)Re: wymiana karty sim (plus na kartę) upoważnienie 5 wrz 2014, o 00:15 Gwoli jasności : rozumiem, że nawet pisemne upoważnienie od właściciela numeru nie wystarczy, aby dokonać zamiany karty sim na nano sim (tu przypadek z abonamentem) osobiście (będąc użytkownikiem, nie właścicielem)?Baza wiedzy PlusWymiana karty SIM na kartę MicroSIM, NanoSIM lub USIM jest bezpłatna w przyp…


Czytaj więcej

Odpowiedź na skargę na bezczynność organu wzór

1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.. 1 pkt.. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.. Zatem po upływie 30 dni od złożenia naszej skargi na bezczynność w urzędzie, telefonujemy do sekretariatu właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i pytamy, czy nasza skarga wraz z odpowiedzią dotarły.Odpowiedzi na wezwanie nie otrzymuje, w związku z powyższym 10.7.2008 r., po upływie terminu wskazanego w art. 53 § 2 PrPostAdm (60 dni), Piotr Kłopotek wnosi skargę do WSA na bezczynność organu, w …


Czytaj więcej

Prowadzenie skupu złomu bez zezwolenia

Teraz dowiedzialam się, że dzialali bez.. § Skup płyt cd (odpowiedzi: 1) Nie wiedziałam w jakiej rubryce powinnam zamieścić ten wątek.. Sprawa dotyczy skupu płyt cd/dvd w komisie.Nieprawidłowości stwierdzono w 4 placówkach i dotyczyły one : - prowadzenie punktu skupu złomu dla którego upłynął z dniem r. termin waŝności zezwolenia Prezydenta Miasta Poznania dotyczy - 1 placówki, - prowadzenia działalności niezgodnej ze zgłoszoną do ewidencji dotyczy - 1 placówki, - nie prowadzenie wymaganej doku…


Czytaj więcej

Sprawa karna o znęcanie psychiczne

Opinie klientów.. Pamiętaj!. Z kolei na podstawie art. 57§1 k.r.. 2003, nr .Zwykle nie mamy problemów z rozpoznaniem przemocy fizycznej.. Ustawodawca jako karalne określił zachowania polegające na fizycznym lub psychicznym znęcaniu się nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej .Jakie dowody w sprawie karnej w sytuacji przemocy w rodzinie.. Ofiara wychodzi z założenia, …


Czytaj więcej

Wzór wniosku o wypłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

Jeżeli wolimy, aby pracodawca udzielił nam dzień wolny za nadgodziny, to musimy złożyć odpowiedni wniosek.Normalne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Normalne wynagrodzenie za nadgodziny przysługuje niezależnie od tego czy pracownikowi udzielono za pracę ponadnormatywną czasu wolnego czy też nie.. Jest to też podstawa wypłaty wynagrodzenia chorobowego lub zasiłek chorobowy.Wniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę .. Wynika to jednej z naczelnych reguł w stosunkach pracy, wyrażon…


Czytaj więcej

Pełnomocnictwo spółka cywilna wzór

Pełnomocnictwo procesowe może być w każdym czasie odwołane.. Wobec tego, jeżeli zawiera się umowę ze spółką cywilną to znaczy, że zawiera się umowę ze wszystkimi wspólnikami spółki.. Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej w serwisie Biznes-Firma.pl.. Osoba kontaktowa: Anna Gęstwicka, Małgorzata Lipowiecka.. W tym celu postanowiono zatrudnić radcę prawnego, jednak podczas wystawiania pełnomocnictwa powstał problem związany z …


Czytaj więcej

Czy adwokat może dać upoważnienie aplikantowi radcowskiemu

Obecnie pracownikom odbywającym aplikacje przysługuje prawo do płatnego zwolnienia od pracy tylko wówczas, gdy .Adwokaci Zgodnie z treścią art. 76 ustawy Prawo o adwokaturze, aplikant adwokacki odbywa aplikację adwokacką pod kierunkiem patrona wyznaczonego przez dziekana okręgowej rady adwokackiej.Zadaniem patrona jest przygotowanie aplikanta adwokackiego do wykonywania zawodu adwokata.Okręgowa rada adwokacka może prowadzić listę patronów.Patronem może być adwokat, który łącznie spełnia .aplika…


Czytaj więcej

Jak zdobyć dofinansowanie na kurs z urzędu pracy 2020

Zobacz przykład.. Mowa o zmianie pracy na lepszą, na taką, która wiąże się zarówno z wyższymi zarobkami jak i odnalezieniem swojego powołania.. Dotacje dotyczą też kursów języka angielskiego i niemieckiego na poziomie zaawansowanym.. Dofinansowanie pozyskać można jednak nie tylko z unii, ale np. z Urzędu Pracy.. Zarejestruj się Warunkiem dofinansowania jest rejestracja w Urzędzie Pracy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania, dlatego pierwsze swoje kroki musisz skierować do Urzędu Pracy.. Os…


Czytaj więcej