Odwrotne obciążenie usługi budowlane

Na swobodę kontraktowania stron zwrócił uwagę Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 21 marca 2017 r., sygn.. Poniżej lista usług budowlanych (z nowego załącznika nr 14), objętych od 2017 r. odwrotnym obciążeniem.. 1 pkt 8 Ustawy o VAT znajduje się wykaz usług, dla których stosuje się odwrotne obciążenie VAT.Dodany zostanie nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT, w którym wymienione zostaną wszystkie towary i usługi objęte split payment.. Znacznie rozszerzono zakres usług podlegających odwr…


Czytaj więcej

Kto może zameldować osobę w domu

w/w złożył wniosek .Wymeldowanie równocześnie z zameldowaniem.. Wynajem mieszkania a meldunek.. Pobyt takiej osoby jest finansowany z jej emerytury bądź renty, jednak ściągnięciu podlega maksymalnie 70% przysługującego jej .W art. 6 pkt 8 u.p.s.. 4) Po przeprowadzeniu postępowania - w którym urzędnicy sprawdzą, czy faktycznie osoba ta mieszka już w nowym miejscu i opuściła miejsce zameldowania - zostanie Pani wydane .Jeszcze w uzupełnieniu.. Od dzisiaj nie musi iść do urzędu, aby to zrobić.. Pa…


Czytaj więcej

Dokument potwierdzający przysposobienie dziecka co to jest

Ojciec dziecka uznał swoje ojcostwo parę lat temu, od początku jednak nie wypełniał swoich obowiązków rodzicielskich, nie płaci alimentów, nie interesuje się dzieckiem.Oprócz tych podstawowych danych dokument potwierdzający tożsamość może zawierać dane dotyczące imion rodziców, nazwiska rodowego, adresu zameldowania, miejsca urodzenia, wzrostu, koloru oczu oraz inne.. Dla obywatela polskiego podstawowymi dokumentami stwierdzającymi tożsamość jest dowód osobisty oraz paszport.Jakie należy spełni…


Czytaj więcej

Rezygnacja z urlopu wychowawczego wzór 2020

W przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie dziecka chcieliby jednocześnie korzystać z przysługujących im 3 miesięcy urlopu wychowawczego, do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego powinni dołączyć pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o okresie, w którym ma on zamiar kor.Rezygnacja z urlopu wychowawczego.. Pracownik ma obowiązek złożyć wniosek o urlop wychowawczy, jeżeli ma zamiar korzystać z takiego urlopu.. Zobacz jak wypełnić Pobierz wzory czystePodstawa prawna rezy…


Czytaj więcej

Zgłoszenie o znęcanie się psychiczne

Te wymówki powstrzymują Cię od podjęcia zdrowej decyzji, by położyć kres życiu w ciągłym strachu.- O ile przemoc fizyczna może być łatwa do udowodnienia, o tyle trudniej jest wykazać, że członkowie rodziny są molestowani psychicznie.. Najczęściej mówi się o nim w kontekście przemocy w rodzinie, ale zdarzają się również przypadki znęcania się dzieci nad rówieśnikami w szkole, a także znęcania się nad osobami dorosłymi, w tym również starszymi, w pracy lub różnego rodzaju instytucjach.Każda forma…


Czytaj więcej

Pozwolenie na użytkowanie lokalu użytkowego

2 ustawy o własności lokali nie odwołuje się, definiując samodzielność lokalu mieszkalnego.. Budynki takie (np. z kamienice z początku XX w.). Firmy raczej wynajmują, niż inwestują w lokale.. 1 pkt 2 Pb.Stosowanie nowych przepisów będzie bowiem kłopotliwe w przypadku zamiaru wydzielenia odrębnej własności lokalu w starszych budynkach.. Lokale użytkowe generalnie ciężej jest spieniężyć.. Czy muszę wystąpić do spółdzielni o zgodę, czy złożyć wniosek do starostwa z pominięciem spółdzielni?Zamiana …


Czytaj więcej

Zatrzymane prawo jazdy czy można jeździć

Można również zdać egzamin na prawo jazdy kategorii B1.Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy to dokument wystawiony przez Policję na dowód zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy.. Zatrzymanie "prawka" w praktyce oznacza bowiem zakazDo wyroku sądu można jeździć bez prawa jazdy.. Ale tym ostatnim tylko pod jednym .Przypomnijmy: od 2015 r. za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym kierującemu grozi zatrzymanie dokumentu prawa jazdy na trzy miesiące.. Sprawa nie znalazła j…


Czytaj więcej

Ceidg wniosek o założenie działalności

Podpisz wniosek CEIDG bankowością internetową lub profilem zaufanym (eGO)Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.. Następnie podatnik powinien wypełnić dane w rubryce 03 - jednakże nie wszystkie.Wniosek CEIDG-1 jest interaktywnym dokumentem wprowadzonym w ramach reformy "jedno okienko".. Jest on niezbędny do założenia firmy, ale także w przypadku zmiany wpisu do ewidencji, zawieszenia czy wznowienia działalności gospodarczej.. Dotyczy to głównie zakładania jednoosobowej dz…


Czytaj więcej

Zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu wzór

zalań - zgłoszeniePrawo do lokalu przysługuje wyłącznie członkowi spółdzielni, który podpisał ze spółdzielnią odpowiednią umowę, w zamian za wniesienie wkładu mieszkaniowego.. Numer PESEL (jeżeli został nadany)oświadczenie banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa - w przypadku gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego.. Imię i nazwisko 2.. 5) Sprzedaż lub darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu: zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym …


Czytaj więcej

Odpowiedź na przeprosiny po angielsku

Nic nie szkodzi.. Angielski list formalny występuje w czterech formach.Może to być list do redakcji, list z prośbą o informacje, list z zażaleniem / skargą, lub podanie o pracę.Po angielsku widzę jakiś pieprzony zlepek słów, które mój mózg musi rozszyfrować, żeby móc zrozumieć o co chodzi.. Ucz się z lektorem na żywo Angielski przez skype.Odpowiedź na ogłoszenie.. Email po angielsku: zwrot na zakończenie.. List z przeprosinami należy sformułować w taki sposób, aby skrucha nadawcy była wiarygodn…


Czytaj więcej