Złożenie pit po terminie wyjaśnienie

Biała lista podatników VAT.. Kary można uniknąć Ustawodawca przewidział rozwiązanie, które może zagwarantować bezkarność.. Przed karą wynikająca z nieterminowego złożenia deklaracji może uchronić wysłanie dokumentów wraz z tzw. czynnym żalem.PIT po terminie.. CZYTAJ TAKŻE: Ruszyła akcja PIT 2019.. Oczywiście, jeżeli przedsiębiorcy zależy na uznaniu czynnego żalu za skuteczny, powinien go złożyć przed tym, jak organ skarbowy udokumentuje jego popełnienie.deklaracja podatkowa została złożona w t…


Czytaj więcej

Co to znaczy że pracodawca nie wypłaca świadczeń urlopowych

Pracodawca natomiast zobowiązany jest do sporządzenia regulaminu wypłacania świadczeń urlopowych.Pracodawca, który zrezygnował z ZFŚS może, ale nie musi wprowadzać dodatkowych świadczeń w swojej firmie.. Według wielu .Dokumentację związaną z urlopem wypoczynkowym należy prowadzić oddzielnie dla każdego pracownika.. Jego wypłata jest zwolniona ze składek ZUS, stanowić więc może źródło optymalizacji podatkowej.Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 prac…


Czytaj więcej

Opłata za dzierżawę gruntu pod garaż

W porównaniu z ubiegłym rokiem wzrośnie zatem o 42 gr.. Jak .Dodał, że można je ograniczyć do minimum pod warunkiem wprowadzenia do umowy dzierżawy zapisów, które będą chronić właściciela gruntu, poprzez ustanowienie na jego rzecz kaucji zabezpieczającej".. Pytanie: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa pobiera opłatę za dzierżawę gruntu na którym posadowiony jest ciąg garaży , pomniejszoną o wskaźnik remontowy .. W rezultacie roczne opłaty za garaż mogą przekroczyć nawet 800 zł.Zmiana stawki za dzierż…


Czytaj więcej

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności odpis dla strony przeciwnej

Wniosek taki wnosi się po zakończeniu sprawy cywilnej.. F. Stefczyka w G. złożyła wniosek o nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności, dołączając do wniosku odpis nakazu zapłaty i opłatę kancelaryjną w kwocie 6 zł., dnia ….. roku Sąd Rejonowy w ….. Wydział Cywilny Wierzyciel: ….. Dłużnik:Podważanie klauzuli wykonalności może się odbyć w dwóch trybach: zażalenia na postanowienie o nadaniu klauzuli, jak i wniosku o uchylenie postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności ze względu na zmianę…


Czytaj więcej

Niezapłacone ubezpieczenie mieszkania

Jeśli nie opłacisz kolejnej składki, będziesz otrzymywał kolejne wezwanie do zapłaty.. Ubezpieczasz w mieszkaniu to, na czym najbardziej Ci zależy.Ubezpieczenia w kosztach uzyskania przychodu.. Podpisuje jednak umowę najmu i/lub płaci kaucję, odpowiada więc za straty materialne, do których dojdzie z jego winy, nawet jeśli przyczynił się do tych strat nieumyślnie.• składka na ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania, • odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup wynajmowanego lokalu, • opłaty za wi…


Czytaj więcej

Zgoda wierzyciela na wykreślenie hipoteki przymusowej

Ten odmówił i wyjaśnił, że hipoteka została wpisana na zabezpieczenie zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 r., oraz w podatku od towarów i usług za kilka miesięcy 2000 r.Posiadając stosowne zaświadczenie (oświadczenie) wydane przez wierzyciela, należy złożyć wspomniany wcześniej wniosek do sądu na formularzu KW-WPIS (dostępny w internecie), gdzie załącznikiem będzie nie tylko ww.. Z chwilą zaspokojenia wierzytelności hipoteka wygasa, jednak to wierzyciel powinien wyrazić z…


Czytaj więcej

Czy wniosek o paszport można złożyć przez internet

W większości urzędów gmin znajdują się wydziały zajmujące się takimi sprawami (na ogół jest to Wydział Spraw Obywatelskich, niekiedy Biuro .. Kto może złożyć wniosek o dowód osobisty.. Udajemy się do biura paszportowego w Toruniu i na miejscu składamy wniosek o wydanie paszportu.. Poniżej instrukcja krok po kroku, która przeprowadzi Cię za rękę przez cały proces składania wniosku o dowód osobisty przez internet.. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość.. Jeśli pilnie potrzebujesz nowego paszp…


Czytaj więcej

Rezygnacja z urlopu wypoczynkowego wzór

Przedstawiamy wzór oświadczenia o rezygnacji z urlopu wychowawczego.Przesunięcie i zmiana terminu urlopu - przyczyny, wzór wniosku.. o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w kolejnym zatrudnieniu: 3481:Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego.. Wcześniej uzgodnijmy toZobacz jak napisać wniosek o rezygnację z urlopu wychowawczego, jaki układ zastosować, zapoznaj się z przykładem wniosku o rezygnację z urlopu wychowawczego.. Musi ona obowiązkowo pozostać w domu przez pierwsze 14 tygodni po porodzie.ur…


Czytaj więcej

Jak napisać wniosek o udostępnienie informacji publicznej

1.Przepisy regulujące zasady udostępniania informacji publicznej precyzyjnie wskazują termin, w którym organ powinien ustosunkować się do wniosku o udostępnienie informacji.. zm.) wnoszę o udzielenie informacji publicznej dotyczącej:Jak wynika bowiem z art. 17 ustawy o dostępie do informacji publicznej, do rozstrzygnięć podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji, niebędących organami władzy publicznej, o .Jak napisać wniosek o informację publiczną?. To strona, na której dostępne są .For…


Czytaj więcej

Po jakim czasie można zatrudnić pracownika na zastępstwo

Od czasu tej nowelizacji umowa o pracę na zastępstwo rządzi się takimi samymi prawami, co umowa o pracę.. Wynosi on:Zgodnie z nowelizacją kodeksu pracy, jaka nastąpiła 22 lutego 2016 r. umowa na czas zastępstwa uważana jest za podtyp umowy o pracę.. Umowa na zastępstwo jest umową o pracę.Natomiast na miejsce doświadczonego pracownika na podstawie umowy o pracę na zastępstwo chciał zatrudnić osobę spoza firmy.. "Ustawodawca w obecnym stanie prawnym nie nakłada na pracodawcę wzorem art. 12 ustawy…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt