Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zapłatę podatku akcyzowego

usług należy założyć konto na Portalu PUESC (zakładka w prawym górnym rogu strony - „utwórz konto").Krok 4 - piszemy wniosek o wydanie zaświadczenia o zapłaceniu podatku akcyzowego - wzór wniosku dostępny w urzędzie celnym.. Dowiedz się więcej na temat opłaty skarbowej.Jednak by otrzymać dokument potwierdzający zapłatę akcyzy od samochodu sprowadzonego z zagranicy, musimy przedłożyć następujące dokumenty: wypełniona deklaracja AKC-U, wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zapłatę poda…


Czytaj więcej

Jak wyciagnac dziecko z ośrodka wychowawczego

Syn znajomych przebywa w Ośrodku Wychowawczym (skierował go tam sąd).. - W każdym przypadku sytuacja wymaga diagnozy.. tak po prostu dzialamy.Od stycznia 2016 rodzic/opiekun może skorzystać z urlopu wychowawczego na dziecko w wieku do 6 lat - nie, jak wcześniej na dziecko pięcioletnie.. Od 15 roku życia za niektóre przestępstwa można już trafić do zakładu karnego, od 13 do zakładu poprawczego ale w innych przypadkach kiedy z młodym człowiekiem "dzieje się coś złego" stosuje się środki wychowawc…


Czytaj więcej

Wzór oświadczenia o utracie dochodu

Sprawdź jakie dane powinno zawierać takie zaświadczenie oraz pobierz jego darmowy wzór w formacie PDF lub DOC.TAGI: oświadczenie o dochodach oświadczenie majątkowe odmowa świadczeń z pomocy społecznej Pomoc społeczna jest instytucją wspierającą osoby lub rodziny w pokonaniu trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znajdują.Oświadczenie o dochodzie utraconym .. (podpis osoby składającej oświadczenie) Pouczenie Utrata dochodu jest spowodowana: 1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 2) utrat…


Czytaj więcej

Mandat postępowanie administracyjne

Różnica pomiędzy postępowaniem mandatowym, a postępowaniem administracyjnym jest taka, że w przypadku postępowania administracyjnego odwołujemy się do organu wyższego stopnia, a nie do .Postępowanie mandatowe: Organ nakłada mandat, jeżeli obwiniony się nim nie zgadza to organ kieruje sprawę do sądu Postępowanie administracyjne: Organ nakłada karę, jeżeli obwiniony się z nią nie zgadza to obwiniony kieruje sprawę do sądu (a wcześniej stosuje inne środki odwoławcze).Tak, w ramach postępowania adm…


Czytaj więcej

Rozszerzenie działalności gospodarczej

Odpowiedź: Każdy przedsiębiorca ma prawo do poszerzenia zakresu prowadzonejTematy: ryczałt ewidencjonowany, rozszerzenie działalności gospodarczej, jednoosobowa działalność gospodarcza, warsztat samochodowy Agencja pracy tymczasowej - rozszerzenie o nowe PKD 14:22 23.04.2020 PORADATematy: rozszerzenie działalności gospodarczej, działalność gospodarcza, spółka z o.o., umowa spółki, umowa spółki z o.o., zmiana umowy, KRS, wpis do KRS UDZIELONE ODPOWIEDZI Sortuj wg daty dodania oceny użytkownikówC…


Czytaj więcej

Krus wyrejestrowanie z ubezpieczenia

Anna, Suchy Las Nie ma przeciwwskazań, aby osoba ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podjęła dodatkowe zatrudnienie.. Prawo to nie istnieje dlatego, iż pracownik przebywając na .Członek rodziny, który kończy studia wyższe zostaje wyrejestrowany z ubezpieczenia.. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników „rolnik jest obowiązany, nie czekając na wezwanie, w ciągu 14 dni poinformować KRUS o okolicznościach mających wpływ na podleganie ubezpieczeni…


Czytaj więcej

Uzasadnienie niepłacenia abonamentu rtv

Jak uzyskać .- Nie mogę jednak zgadzać się na sytuację, w której poczta nie ustaje w próbach wyłudzeń rzekomo zaległego abonamentu RTV" - mówi i dodaje, że mieszkańcy Orzesza są zasypywani .W zeszłym roku Poczta Polska wysłała blisko 600 tys. upomnień do zalegających z zapłatą abonamentu.. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające: a) wyjątkową sytuację finansową lub szczególne względy społeczne (zaświadczenie z urzędu pracy o bezrobociu, zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o ko…


Czytaj więcej

Zaświadczenie o niekaralności kierowcy 2019

Odpowiedzi na pytanie, którzy pracodawcy mogą uzyskiwać zaświadczenia o niekaralności swoich pracowników lub kandydatów do pracy, udziela art. 6 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1036 z późn.. Tytułem przykładu można wskazać nauczycieli, gdzie również warunkiem zatrudnienia jest niekaralność za przestępstwo umyślne - ale przepisy wymagają potwierdzenia tej okoliczności zaświadczeniem z KRK (art. 10 ust.. Opłata za wydanie zaświadczenia o n…


Czytaj więcej

Zaświadczenie ueeog krok po kroku

Klikamy w przycisk "Rejestracja".. Jeśli chcesz, by pełnomocnik zameldował cię przez internet, udziel mu pełnomocnictwa elektronicznego i podpisz je elektronicznie.. Pełnomocnictwo możesz też przesłać do urzędu w inny sposób, tj. skorzystać z pisma ogólnego.Zaświadczenie o niekaralności przez Internet krok po kroku.. Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby, która w Polsce wykonuje pracę na własny rachunek i będzie wykonywać działalność w innym państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii…


Czytaj więcej

Nietypowe teksty na zaproszenia ślubne

Forum Design Cards Warszawa ul. Ogrodowa 1a (róg Al.. Wśród naszych propozycji znajdziesz zaproszenia oraz dekoracje okolicznościowe, które wykorzystasz podczas wielu wydarzeń.W sklepie internetowym Wedding-Art dostępne są nie tylko zaproszenia ślubne, winietki na stół czy akcesoria takie jak kotyliony czy .Nietypowe zaproszenia ślubne od pasjonatów Oryginalne zaproszenia , Zaproszenia tematyczne Decydując się na ślub jedną z pierwszych rzeczy o której myślą przyszli Państwo Młodzi jest sporząd…


Czytaj więcej