Zwiększenie zakresu obowiązków bez podwyżki

Czy PKP może bez dodatkowego wynagrodzenia, bezterminowo i bez wypowiedzenia warunków pracy i płacy zmusić pracownika administracji do wykonywania obowiązków przewidzianych w regulaminie zakładu pracy dla dwóch etatów, w ciągu 8-godzinnego dnia pracy?. Wiąże się najczęściej z poszerzeniem zakresu obowiązków, zwiększeniem odpowiedzialności, ale też daje większą swobodę w podejmowaniu decyzji.. Pytanie: Czy PKP może bez dodatkowego wynagrodzenia, bezterminowo i bez wypowiedzenia warunków pracy i …


Czytaj więcej

Remanent likwidacyjny a podatek dochodowy 2019

Sporządź spis z natury dla celów podatku VAT.. Remanent likwidacyjny oznacza koniec istnienia podmiotu gospodarczego, choć może bardziej odpowiednie jest twierdzenie przeciwne - zakończenie bytu firmy przynosi w konsekwencji obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego.Remanent likwidacyjny dla celów VAT - przeczytaj.. Remanent należy wprowadzić go do KPIR i odpowiednio wycenić.Remanent likwidacyjny przeprowadza się odrębnie zarówno w ramach podatku PIT, jak i VAT.. Towar na magazynie a rema…


Czytaj więcej

Upoważnienie do przeprowadzenia rozprawy administracyjnej

- Ordynacja podatkowa - § 1.. Rozprawą kieruje upoważniony do jej przeprowadzenia pracownik organu odwoławczego lub, gdy postępowanie toczy się przed samorządowym kolegium odwoławczym, przewodniczący albo wyznaczony członek kolegium.. Postanowienie o przesłuchaniu strony.rtf : 59,8k : 085.. Gdy postępowanie toczy się przed samorządowym kolegium odwoławczym, rozprawą kieruje przewodniczący albo wyznaczony członek tego kolegium.Przepisem prawa, który obliguje organ administracji publicznej do prz…


Czytaj więcej

Wykaz stanowisk pracy w warunkach szczególnych wzór

Wylicza się 40 rodzajów prac.. Szkodliwe warunki pracy w obszarze leśnictwa i przemysłu drzewnego oraz papierniczego to zajęcia przy wycince i wywozie drzew, a także obsługa urządzeń wykorzystywanych do obróbki i impregnowania drewna oraz płyt.Osoby, które pracowały przez co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, ale nie nabyły z tego tytułu prawa do wcześniejszej emerytury, mają prawo do rekompensaty z tego tytułu.. ZUS zalicza tylko takie okresy zatrudnienia w…


Czytaj więcej

Tekst na zaproszeniu na urodziny dziecka

Urodziny to dla maluchów i nie tylko ważna sprawa.. Można wykonać je samemu - metodą diy.7.. Serdecznie zapraszam .. Najmodniejsze są zaproszenia na urodzinki z motywem księżniczki i autek.. U nas zaopatrzysz się w naprawdę wyjątkowe zaproszenia urodzinowe.Chrzest to wielkie wydarzenie w życiu rodziców malutkiego dziecka.. Zaproszenie na urodziny dziecka powinno być krótkie, zwięzłe, ale przyciągać uwagę zabawną grafiką czy .Zaproszenie na urodziny - obojętnie czy będą to urodziny dziecka, czy …


Czytaj więcej

Wniosek o uwzględnienie w budżecie gminy

Co powinna zawierać uchwała budżetowaUchwala się wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w budżecie gminy na rok 2020, na realizację zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.Radna gminy Piaseczno Katarzyna Nowocin-Kowalczyk Do Burmistrza Gminy Piaseczno Pana Zdzisława Lisa WNIOSKI DO BUDŻETU na rok 2015 Uprzejmie proszę o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na rok 2015 na realizację następujących inwest…


Czytaj więcej

Jak prawidłowo wypełnić oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej pge

Jeżeli wybrałeś opłatę za wydanie warunków w częściach, to wraz z wnioskiem o gotowości instalacji przyłączanej zapłać pozostałą kwotę.Oświadczenie o wskazaniach licznika energii elektrycznej Pełnomocnictwo Umowa sprzedaży dla konsumentów .. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa.. Numery działek oraz obręb, gdzie zlokalizowany będzie obiekt Imięi nazwisko/nazwa firmy∗ Miejscowość Kod pocztowy Poczta Ulica, nr budynku 2.. 25 1 25 Razem 33 Punkt 6.. Dane obiektuJednak po …


Czytaj więcej

Wzór zażalenia na postanowienie sądu

Warto zaznaczyć, że każdy z tych wariantów można zastosować do rozstrzygnięcia tego samego zagadnienia.Warto przy tym zwrócić uwagę na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie za sygn.. akt: III CZP 100/14, w której SN przyjął, że zażalenie na postanowienie może być skutecznie wniesione wprost do sądu drugiej instancji, zaś w takim przypadku termin na złożenie zażalenia zostanie zachowany, pod warunkiem .Zażalenie na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA) …


Czytaj więcej

Wniosek o zaliczkę na poczet wynagrodzenia gofin

1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof).. 1.We wniosku należy zaznaczyć w jakim podatku i w jakiej kwocie powstała nadpłata oraz na poczet jakiego podatku chcemy tę nadpłatę przekazać.. Nazwa przedmiotu, materiału lub usługi Ilość Kwota KONTO.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.. Wniosek o zaliczkę na poczet wynagrodzenia - co .Znaleziono 35 interesujących stron dla frazy wzór wniosku o zaliczkę w serwisie Money.pl…


Czytaj więcej

Wniosek o leczenie odwykowe wzór

2 i 3, dołącza się orzeczenie lekarza psychiatry szczegółowo uzasadniające potrzebę leczenia w szpitalu psychiatrycznym.. Nie zatrzymuje to jednak biegu sprawy w MOPS, Prokuraturze i na Policji, które podejmują działania zgodnie ze swoimi kompetencjami.Wniosek może złożyć dowolna osoba (członek rodziny, sąsiad, daleki krewny itp.) lub instytucja (zakład pracy, pomoc społeczna, Policja, Prokuratura), która wie o osobie nadużywającej alkoholu i powodującej rozkład życia rodzinnego, demoralizację …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt