Rezygnacja z funkcji przewodniczącego rady rodziców wzór

1 strona wyników dla zapytania rezygnacja z funkcji wzórSzanowny Panie Przewodniczący składam z dniem dzisiejszym rezygnację z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza, jednocześnie składam rezygnację z członkowstwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza.. Inaczej jednak przebiegać będzie postępowanie w wypadku rezygnacji członka Rady Rodziców.W związku z powyższym składam z dniem dzisiejszym na ręce Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rzgowie rezygnację z pełn…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt