Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencka na nowych zasadach

Były przedsiębiorca łatwiej uzyska tzw. upadłość konsumencką.. Jest jednak pewien haczyk.. - biznes.interia.pl - 31 grudnia weszły w życie nowe znacznie łagodniejsze przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej.Nowe przepisy o upadłości konsumenckiej poluzowały zasady ogłaszania upadłości konsumenckiej.. Koniecznym jest wykonanie planu spłaty wierzycieli.. Decyzja o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej niewątpliwie nie należy do najłatwiejszych a to między innymi ze względu na o…


Czytaj więcej

Instrukcją o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej 2020

MON z 2013 r., poz. 338); umiejętność obsługi komputera (Windows, MS Office), ze szczególnym uwzględnieniem poczty elektronicznej;„Praktycznie każdy komputer, urządzenie mobilne wykorzystywane w resorcie obrony narodowej i wojsku jest zakupione i skonfigurowane przez NCBC lub jednostki bezpośrednio podległe" - potwierdził Molenda.. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie działalności normalizacyjnej związanejKandydatów do zatrudnienia w służbie cywilnej, m.in. w Minist…


Czytaj więcej

Instrukcja o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej

Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.. WPROWADZENIE W Siłach Zbrojnych RP - zasady postępowania z dokumentami zawierającymi informacje jawne oraz sposób ich ochrony opisane są między innymi w takich aktach prawnych, jak: 1) Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej (sygn.. Nr 19, poz. 178, oraz z 2013 r. poz. 210).. zm.).W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies.. MON z 2013 r., poz. 338);5 1.1 P…


Czytaj więcej

Zbiorcze zestawienie danych o odpadach 2019 formularz kujawsko-pomorskie

3) Numer rejestrowy nadany prowadzącemu zakład przetwarzania przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180,Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r.. Zgodnie z art. 75 ust.. 18) Tabela C. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów przekazanych w celuBiuletyn informacji publicznej.. 13) Masa odpadów [Mg] 14) Proces odzysku masa odpadów sucha masa odpadów R. 17) lp.. Sprawozdania…


Czytaj więcej

Informacja o opakowaniach i odpadach opakowaniowych wzór

5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78) zarządza się, co następuje: Dowiedz się, czy musisz poinformować o tym urządINFORMACJA DOTYCZĄCA OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH .. Komunalnych w których to można oddać między innymi odpady opakowaniowe.. 3.Zgodnie z art. 17 ust.. Po zapisaniu dodana pozycja pojawi się na liście.. Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (nowe wzory bę…


Czytaj więcej

Zbiorcze zestawienie danych o odpadach 2019 formularz

Poniżej dowiesz się kto musi złożyć sprawozdanie i jak to zrobić.Zgodnie z art. 237, art. 237a oraz art. 237aa podmioty o których mowa w art. 73 i art. 75, obowiązane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j.. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, w związku z art. 237 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, nakłada na posiadacza odpadów prowadzącego ewidencję odpadów obowiązek sporządzania na formularzu zbiorczego zestawienia danych o rod…


Czytaj więcej