Depozyt nieprawidłowy przedawnienie

Gdyby przechowawca nie miał prawa rozporządzania pieniędzmi nie musiałby płacić PCC, bo umowa przechowania nie .Art.. ).Uważam, że nie.. Nie ma zatem wątpliwości .Istota depozytu nieprawidłowego Jeżeli z przepisów szczególnych albo z umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku, stosuje się odpowiednio przepisy o pożyczce (depozyt nieprawidłowy).Nie można utożsamiać depozytu nieprawidłowe…


Czytaj więcej

Umocowanie komornika do depozytu wzór

Jak Pani słusznie zauważyła, przepisy prawa nie przewidują obowiązującego formularza umocowania dla komornika do podejmowania sumy złożonej .Musisz dostarczyć komornikowi potwierdzenie z sądu, że wpłaciłeś równowartość 6-miesięcznych alimentów do depozytu sądowego, dostarczyć komornikowi musisz też umocowanie do podejmowania tej kwoty.. Takie pismo mam zamiar wysłac w najbliższym czasie i zaznaczyc w nim, że ma wyznaczony czas na odwołanie komornika w innym wypadku wniosę sprawę o odwołanie kom…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt