Zmniejszenie zakresu obowiązków pracownika

W regulaminie wynagradzania jest zapis: pracownikowi za zwiększenie obowiązków przysługuje dodatek specjalny w wysokości 30%.Nie można także uznać za uzasadnione potrzeby pracodawcy sytuacji, w której powstaje konieczność, choćby czasowa, modyfikacji zakresu obowiązków pracowniczych z uwagi na stan zdrowia pracownika.. Właśnie w tym celu sporządza się aneks do umowy o pracę.Pomimo możliwości ustnego poinformowania pracownika o zakresie jego obowiązków, przyjmuje się jednak, że ze względów dowod…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt