Likwidacją stanowiska pracy a związki zawodowe

Działacze związków mogą się pochwalić szczególną ochroną w pracy.Co do zasady pracodawca może wypowiedzieć z pracownikiem umowę w dowolnym czasie.. z 2018 r., poz. 1969)Pracodawca wypowiedział pracownicy umowę o pracę na podstawie art. 32 § 1 pkt 3 i § 2 k.p., z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.. Związek zawodowy jest organizacją zrzeszającą ludzi pracy, powołaną w celu ochrony i reprezentowania ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.. Sam fakt ogłoszenia likwidacji przedsię…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt