Pomóc w uzyskaniu obywatelstwa niemieckiego

i pomożemy w załatwieniu wszelkich formalnosci.Polak w momencie nabycia obywatelstwa niemieckiego nie traci obywatelstwa polskiego.. Istnienie tej ciągłości pokoleniowej można ustalać wstecz, wskazując na dziadka czy pradziadka, który posiadał niemieckie obywatelstwo.Polsko-niemieckie porozumienie w sprawie ubezpieczenia społecznego z 09.10.1975 (w skrócie porozumienie emerytalne z 1975 r.).. Należy zauważyć, iż nie może to być fikcyjne małżeństwo, zawarte tylko w celu uzyskania niemieckich dok…


Czytaj więcej

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły

Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodziców/prawnych opiekunów sporządza uzasadnienie, które zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, najniższą liczbę punktów uprawniających do .Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły.. Uwaga!. Rekrutacja do szkół - 2 części>> Termin odwołania.. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji .. (imię szkoły ) w Warszawie P O D A N I E Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasySkładanie w…


Czytaj więcej

Ugoda przed sądem administracyjnym

Ugoda,Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,Dz.U.2020.0.256 t.j.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w jednym z ostatnich orzeczeń podsumował dotychczasowe poglądy orzecznictwa i doktryny na temat charakteru prawnego ugody granicznej.. Ugodę można zawrzeć: a) w sprawie zawisłej, tzn. sprawie, w której toczy się postępowanie przed organem administracji publicznej i którą załatwia się w formie decyzji administracyjnej, przy czym może być ona zawarta przed …


Czytaj więcej

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy jak wyliczyć wynagrodzenie

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy przysługuje pracownikowi przez 33 dni w ciągu roku kalendarzowego (lub 14 dni w przypadku osób, które ukończyły 50 rok życia).Jak wyliczyć wynagrodzenie, jakie należy się pracownikowi, który został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę Stosownie do przepisu art. 36(2) kodeksu pracy związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzen…


Czytaj więcej

Pozew o rozwód bez orzekania o winie -- wzór 2020

ustawy, który stanowi, że Sąd z urzędu zwraca stronie, która złożyła pozew o rozwód połowę uiszczonej opłaty tj. 300 zł, jeżeli Sąd na zgodny wniosek stron rozwiązał małżeństwo bez orzekania o winie.. w imieniu własnym wnoszę o: 1.. Jeśli naprawdę jesteście dogadani, wszystko macie ustalone i nie ma między Wami sporu co do tego, że chcecie się rozstać - powinno się udać.Pozew o rozwód z orzekaniem o winie [Wzór 2020] Sprawa rozwodowa może zakończyć się poprzez wydanie wyroku rozwiązującego małż…


Czytaj więcej

Jak odzyskać prawo jazdy za alimenty 2019

Termin zakazu to 4 lata i jeszcze nie minął ale chciałbym już wcześniej być do tego przygotowany.-ustanie przyczyna zatrzymania prawa jazdy oraz dłużnik alimentacyjny przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów lub-nastąpi utrata statusu dłużnika alimentacyjnego.Trybunał Konstytucyjny uznał, że nie można zabierać prawa jazdy osobom, które uchylają się od płacenia alimentów.. Pisał…


Czytaj więcej

Wniosek o urlop wychowawczy -- wzór

Pobierz darmowy wzór wniosku o urlop wychowawczy w formacie PDF lub DOCX!. Można go wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.. Zobacz, co powinien zawierać!redaktor 08 października 2012 Wniosek pracownika o wycofanie urlopu wychowawczego - wzór Zgodnie z art. 186 par.. Kiedy złożyć wniosek o urlop wychowawczy i jak go przygotować?. Anna, Bolesławiec.. Sprawdź, kiedy należy go złożyć u pracodawcy i jakie dodatkowe informacje muszą się w nim znaleźć.. Urlop wy…


Czytaj więcej

Zaproszenia na rocznicę ślubu empik

Największy wybór w Polsce zaproszeń ślubnych oraz akcesoriów weselnych.. Zastanawiasz się, co podarować drugiej połówce?. Stwarzamy możliwość doboru wszystkich elementów - rodzajów i kolorów papieru, wstążek, kopert, tekstów i motywów przewodnich - tak, aby każde zaproszenie miało niepowtarzalny charakter i było jedyne w swoim rodzaju.Zaproszenia Ślubne nowości, wzory zaproszeń, zaproszenia na wesele.. Zdecyduj się na prezent na rocznicę ślubu dla żony lub męża, który stworzysz wraz z Empik Fot…


Czytaj więcej

Pełnomocnictwo do reprezentowania gminy

Często na potrzeby opłaty skarbowej jest specjalny rachunek bankowy, odrębny od innych podatków i opłat.Gmina jako osoba prawna może występować jako strona w postępowaniu administracyjnym.. Czym charakteryzuje się pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym?Aby pełnomocnictwo do reprezentowania przed organem podatkowym było skuteczne musi być złożone do właściwego organu na formularzu określonym przez Ministerstwo Finansów.. W stosunkach zewnętrznych gmina reprezentowana jest przez wójta (bu…


Czytaj więcej

Wypełniony wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej 2019

Oświadczenie dotyczące otrzymanej pomocy de minimis - Załącznik Nr 3 3.Wniosek o przyznanie przydziału na realizację umów o dzieło w Republice Federalnej Niemiec Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa, podejmująca działalność gospodarczą (KRS-W9)Temat: Jak wypełnić wniosek o dotację z UP?. 1b,2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2019r.. W celu wła…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt