Wykaz stanowisk pracy w warunkach szczególnych wzór

Wylicza się 40 rodzajów prac.. Szkodliwe warunki pracy w obszarze leśnictwa i przemysłu drzewnego oraz papierniczego to zajęcia przy wycince i wywozie drzew, a także obsługa urządzeń wykorzystywanych do obróbki i impregnowania drewna oraz płyt.Osoby, które pracowały przez co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, ale nie nabyły z tego tytułu prawa do wcześniejszej emerytury, mają prawo do rekompensaty z tego tytułu.. ZUS zalicza tylko takie okresy zatrudnienia w…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt