Datą wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji

Będzie to 40 zł za wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego należności pieniężnej.. Opłata będzie podwyższona do 100 zł z chwilą wszczęcia egzekucji administracyjnej.Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 4 marca 1981 r. (SA 654/81), wskazał, iż wobec faktu, że kodeks postępowania administracyjnego nie rozstrzyga sposobu ustalania daty wszczęcia postępowania administracyjnego z urzędu, za datę taką można uznać dzień pierwszej czynności urzędowej dokonanej w sprawie, której …


Czytaj więcej

Oświadczenie o stanie zobowiązań

Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy: nie jestem osobą zakażoną COVID-19 (obecnie nie występują u mnie ani moich domowników oraz nie występowały w ciągu ostatnich dwóch tygodni objawy infekcji m.in. gorączka, kaszel, katar, wysypka .Aby ubiegać się o wybraną ulgę w spłacie zobowiązań, przedsiębiorca jest zobowiązany do: 1. złożenia wniosku wraz z uzasadnieniem i wskazaniem przeznaczenia wnioskowanej pomocy, 2. złożenia dokumentów właściwych dla rodzaju pomocy, o który wnosi Podatnik 3…


Czytaj więcej

Zmiana regulaminu pracy jak poinformować pracowników

Wprowadzenie regulaminu pracy oraz dokonywanie zmian wymaga zachowania określonej procedury.Pracodawca w poniedziałek nie może dokonać zmiany harmonogramu za ten dzień, ale może polecić innym pracownikom pracę w nadgodzinach, natomiast od wtorku może dokonać zmian w ustalonych wcześniej harmonogramach czasu pracy innych pracowników, gdyż zgodnie z pkt 2 regulaminu w poniedziałek może poinformować pracowników o .Zmiana regulaminu wymaga takiego samego trybu jak jego uchwalenie.. W przypadku poro…


Czytaj więcej

Oświadczenie o centrum interesów życiowych w polsce wzór

1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.Już od stycznia 2019 r. Polacy, którzy wprawdzie zarabiają wyłącznie za granicą, ale mają w Polsce rodzinę, będą musieli rozliczać się także z naszym fiskusem.. 1a pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (niezależnie od długości ich pobytu w Polsce) lub; przebywają na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym,Osobiście uważam, że mój ośrodek interesów życiowy…


Czytaj więcej

Zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości

Zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym (WPL-II.0143.2.10.2020)Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego organy podatkowe w swoich interpretacjach wadliwie uznawały za budowle część obiektów budowlanych stanowiących w rzeczywistości budynki.. Nadpłata wynikająca ze skorygowanej deklaracji podlega zwrotowi w terminie:W decyzji tej Burmistrz wyliczył kwotę nadpłaty jako różnicę pomiędzy podatkiem od nieruchomości należnym za lata 2001-2004, a podatkiem wykazanym w dekla…


Czytaj więcej

Wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego po terminie

Pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu pozostawania w stosunku pracy.. 3 ustawy o świadczeniach, ma obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny (wskazanych w .Wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego.. Po wysłaniu dokumentu do ZUS okazało się, że został on zgłoszony z błędną datą uzyskania uprawnień - od 1.03.2015 r. zamiast od 1.04.2015 r. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia ich stosunku pracy, w terminie 7 dni, należy wyrejestrować praco…


Czytaj więcej

Oświadczenie o niekaralności pracodawcy

Podczas procesu rekrutacyjnego w przypadku szczególnej grupy zawodowej pracodawca może zażądać oświadczenia o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia .Pracodawca może żądać udokumentowania niekaralności od kandydata do pracy wyłącznie wtedy, gdy ustawa regulująca zasady zatrudniania danej kategorii pracowników zawiera wymóg niekaralności na stanowisku pracy, o które ubiega się kandydat.. Jeśli umowa nie zawiera takiego zapisu, pracownik nie musi okresowo dostarczać nowych zaś…


Czytaj więcej

Odliczenie podatku naliczonego a brak sprzedaży opodatkowanej

Zatem biorąc pod uwagę, że sprzedaż na rzecz Kupującego Przedmiotu Sprzedaży będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, gdyż Strony transakcji zamierzają skorzystać z opcji opodatkowania na podstawie art. 43 ust.. Potwierdza to skarbówka w .Podatnik nie będzie mógł odliczyć podatku naliczonego z tytułu importu usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz transakcji krajowych objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, przez korektę deklaracji VAT, w tym samym okresie rozliczeniowym,…


Czytaj więcej

Pozew o rozwód bez orzekania o winie bez podziału majątku wzór

za numerem 777/01 przez rozwód bez orzekania o winie stron, 2. powierzenie obojgu rodzicom prawa wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem stron Sławomirem Kowalskim urodzonym w Zabrzu dniaOdpowiadając na pozew o rozwód, należy złożyć własne wnioski dotyczące winy: wniosek o oddalenie powództwa, kiedy pozwany nie wyraża zgody na rozwód wniosek o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, kiedy pozwany wyraża zgodę na rozwód i nie chce, by sąd zajmował się winą małżonków w rozpadzie …


Czytaj więcej

Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych wzór

Przedmiotem opracowania jest rozbiórka nieu *ytkowanego budynku po byáej Szkole Podstawowej w Toáczach.. 3. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.. wraz z opisem zakresu i sposobu prowadzenia robÓt rozbiÓrkowych oraz zapewnienia bezpieczeŃstwa ludzi i mienia przy rozbiÓrce budynkÓw mieszkalnych lokalizacja inwestycji: białystok, ul. m. konopnickiej 1a i 1b, działka nr 2162, obręb 11 inwestor:- Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych; - Opis sposobu zapewnienia be…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt