Zmiana pkd a forma opodatkowania

Wybór formy opodatkowania przez zaczynającego kroki przedsiębiorcę jest bardzo istotny, ponieważ wpływa on na wysokość przyszłego podatku (który musimy odprowadzić do Urzędu Skarbowego) jak również na rodzaj i zakres prowadzonych ewidencji księgowych (co ma wpływ na koszty, które poniesiesz zlecając to do biura .Rozpocznij swoją przygodę z biznesem.. Skorzystaj z wyszukiwarki i znajdź odpowiednie dla Twojej działalności kody PKD.. Podstawą opodatkowania w skali podatkowej jest dochód, czyli róż…


Czytaj więcej

Główny inspektorat transportu drogowego raszyn telefon kontaktowy

Gorzów .Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego realizuje zadania związane z kompetencjami Głównego Inspektora w zakresie: przyznawania uprawnień do wykonywania transportu drogowego, w szczególności: zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego; licencji wspólnotowych; świadectw kierowcy; zezwoleń, w tym na wykonywanie przewozów .Główny Inspektorat Transportu Drogowego Wydział Rozliczeń i Windykacji w Biurze Finansowym Al.. : 22 22 04 000. fax: 22 22 04 899. e-mail: info gitd.gov pl …


Czytaj więcej

Zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem

1 ustawy zasiłkowej).Zatrudnieni mogą także otrzymać zasiłek opiekuńczy, jeśli muszą sprawować w domu opiekę nad dzieckiem do 8 lat z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.. Na początku należy uzupełnić dane identyfikacyjne: numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego (ewentualnie innego dokumentu tożsamości).Zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownikom objętym ubezpieczeniem chorobowym, którzy są zwolnieni od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sp…


Czytaj więcej

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niealimentacji wzór 2019

Drukuj.. Sądowa 2 50-046 Wrocław Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa W imieniu własnym, informuję o możliwości popełnienia na moją szkodę przez: Adama Nowak - s. Józefa i Anny, ur. we Wrocławiu w dniu 19 stycznia 1961r.. Poniżej przedstawiam do ewentualnego wykorzystania wzór zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa , który należy wypełnić i złożyć do organów .O popełnieniu przestępstwa może również zawiadomić sam sprawca.. 5 ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy oso…


Czytaj więcej

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy koronawirus

Wymóg ten wynika z przepisów ustawy wprowadzającej m.in. zmiany w zakresie przygotowania zawodowego młodocianych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu, podpisanej 31 marca 2020 roku, przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.W takich przypadkach w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia.. Strefa żółta w Polsce prze epidemię koronawirusa 11.10.2020 .. debile u…


Czytaj więcej

Wzór upoważnienia wicedyrektora do uczestniczenia w komisjach na mianowanego i dyplomowanego

Jeżeli dyrektor zatwierdził plan rozwoju, a następnie sprawozdanie z jego realizacji w takiej formie, w jakiej mu przedstawiliśmy, to wszystko jest OK. Komisję interesuje tylko, czy plan rozwoju i sprawozdanie dla dyrektora są dołączone do dokumentacji.. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej przez Instytut Kształcenia Eko-Tur z siedzibą w Warszawie, Al.. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być także osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wyk…


Czytaj więcej

Pełnomocnictwo spółka cywilna wzór

Pełnomocnictwo procesowe może być w każdym czasie odwołane.. Wobec tego, jeżeli zawiera się umowę ze spółką cywilną to znaczy, że zawiera się umowę ze wszystkimi wspólnikami spółki.. Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej w serwisie Biznes-Firma.pl.. Osoba kontaktowa: Anna Gęstwicka, Małgorzata Lipowiecka.. W tym celu postanowiono zatrudnić radcę prawnego, jednak podczas wystawiania pełnomocnictwa powstał problem związany z …


Czytaj więcej

Wniosek o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego do poczty polskiej

Pozwy cywilne, rodzinne, pracownicze.. sprawie egzekucyjnej, prowadzonej z wniosku wierzyciela: .. WNOSZĘ O ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO.. Koniec ten może mieć jednak wiele zarówno przyczyn, jak i skutków.. Problem polega na tym, iż jego dłużnik sfałszował dowody wpłat.. Zgodnie z przepisami wnioski rozpatrujemy do 2 miesięcy od ich złożenia.Zgodnie z art. 822 Kodeksu postępowania cywilnego komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności egzekucyjnych, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużn…


Czytaj więcej

Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli 2019

b) .Regulamin dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli .. w Przedszkolu nr 15. w Koszalinie § 1 Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący.. Zarządzenie Nr 576/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 05.03.2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku oraz określenia zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych .. regulamin dofinansowania.. Ustala plan dofinansowani…


Czytaj więcej

Telefon na raty a śmierć abonenta plus

Wysokość rat podana jest w kwocie brutto.A zatem, nie tylko przyszli nabywcy telefonów z Plusa ale i aktualni, jeżeli telefon był zakupiony na raty w ramach abonamentu, muszą mieć świadomość, że w przypadku zwłoki w spłacie należnych rat poprzedniego właściciela Plus może im zablokować IMEI.Raty znajdą się na wspólnej fakturze z innymi usługami Orange.. Zaproponowałem nawet pracownikowi oddziału T-mobile (Zielona Góra ul.Śmierć abonenta a raty za sprzęt Orange może chcieć dochodzić, jeśli nie s…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt