Urlop na 12 etatu ile się należy

W związku z tym, że pracuje Pani na niepełny etat, urlop powinien być udzielony w .W przeliczeniu na 8 godzin przysługuje jej 104 godziny w ciągu roku (1/2 etatu x 26 dni urlopu = 13 dni x 8 godzin = 104).. Jak to wyliczyć?W związku z tym w danym roku pracownikowi należy się: 7 dni urlopu za pracę na 3/5 etatu + 11 dni za pracę w ramach całego etatu = 18 dni urlopu, tj. 144 godziny.. Rozkład jej czasu pracy - to 6 godzin we wtorek i po 8 godzin od środy do piątku.. W umowie mam że musze przerob…


Czytaj więcej

Sprawa o ustalenie ojcostwa i alimenty forum

Nie dokłada też do jej utrzymania (nie dołożył się w żadnym stopniu do wyprawki ani do kosztów utrzymania ciąży - opłaty za lekarza, badania, witaminy, lekarstwa).. Chciałam sie dowiedziec jak wyglada sprawa o ustalenie ojcostwa i alimenty jeżeli ojciec dziecka mieszka za granica (nie znam adresu, jedynie miasto) a wezwania na rozprawe beda przychodziły na adres w Polsce i nikt .ustalenie ojcostwa i alimenty .. Autor: Janusz Polanowski • Opublikowane: 17.12.2014 Mój syn dostał wezwanie do sądu …


Czytaj więcej

Prośbą o odroczenie terminu płatności

Jest to rodzaj ulgi uznaniowej, przydzielanej podatnikom w sytuacjach awaryjnych.. Jeśli zrobi się to później, powstanie zaległość podatkowa i wtedy trzeba też będzie zapłacić .Prośba o przedłużenie terminu płatności.. Nie możesz zapłacić w terminie podatku, zaległości podatkowych lub odsetek od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek?Usługa wysyłania formularzy płatnych świadczona jest przez firmę Signform.. zm.) wnoszę o odroczenie terminu zapłaty podatku od towarów i usługUzupełniony P…


Czytaj więcej

Wniosek o przeprowadzenie egzaminu na nauczyciela kontraktowego

20.Dyrektor szkoły lub inny organ właściwy do nadania stopnia awansu zawodowego powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia odpowiednio egzaminu lub rozmowy na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia komisji.nauczyciela kontraktowego i mianowanego, wniosek nauczyciela o rozpoczęcie stażu zawodowego (art. 9d ust.. Na egzamin nauczyciel zgłasza się z dokumentem potwierdzającym tożsamo…


Czytaj więcej

Oddalenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności

Na mocy art. 795 K.p.c.: „§ 1.Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności - ważny krok do odzyskania Twoich pieniędzy.. klauzula; klauzula-wykonalnosci; Odpowiedz w tym temacie; Dodaj nowy temat; Rekomendowane odpowiedzi.Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wnosi się do sądu w którym znajdują się akta sprawy.. dodany przez Madzia8787, 8 Czerwiec w Chwilówki.. Jakie dalsze kroki?Podważanie klauzuli wykonalności może się odbyć w dwóch trybach: zażalenia na postanowienie o nadaniu klauzuli, jak i w…


Czytaj więcej

Skarga na dewelopera do nadzoru budowlanego

Skarga do Nadzoru Budowlanego .. 00-926 Warszawa przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi [dot] wnioski gunb [dot] gov [dot] pl (skargi [dot] wnioski gunb [dot] gov [dot] pl) przesłać faksem pod numer .Organem wyższego stopnia nad wojewodą w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej, w tym pozwolenia na budowę, na wykonanie robót budowlanych, jest główny inspektor nadzoru budowlanego.. 2 ustawy z 7.7.1994 r. - Prawo budowlane (t.j.. Niektóre skargi są pisane na specjalnie w tym c…


Czytaj więcej

Biznes plan fizjoterapia chomikuj

Gabinet Masażu i Rehabilitacji „Rehabilis" - powstał z potrzeby rynku Agata Sawczenko [email protected] tel.. Wzory wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego.. I - Nakłady inwestycyjne.. Prognoza przepływów pieniężnych (CASH FLOW) 4.5. z o.o. 71-610 Szczecin, ul. Dubois 27, tel./fax.. Nie mają ukończonych kierunkowych szkół, nie posiadają ważnych w tym zawodzie umiejętności.. I. STRESZCZENIE.. Omawiamy czym jest umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania i co powinna zawierać.. Profesjonal…


Czytaj więcej

Prośbą o przeniesienie do innej szkoły

Jest to forma kary za szczególne naruszenie obowiązków przez ucznia.. Zmiana otoczenia dziecka, z którym spotyka się na co dzień, będzie dla […]4) Nauczycielowi mianowanemu, przeniesionemu na własną prośbę lub za jego zgodą do innej szkoły nie przysługuje odprawa, o której mowa w art. 20 ust.. Wybranie odpowiedzi: "nie, uczeń który ma być przeniesiony nie jest jeszcze pełnoletni" oznacza, że uczeń nie ma jeszcze 18 lat, a więc w jego imieniu musi działać opiekun prawny np. rodzic, opiekun z dom…


Czytaj więcej

Pozew o ustalenie ojcostwa koszty

przy ul. Starej 123/45, 22-333 Wrocław, jest ojcem małoletniego Jakuba Nowaka ur. dnia 18.02.2013 r. we Wrocławiu, którego akt urodzenia .Koszty postępowania o ustalenie ojcostwa.. W momencie gdy dziecko skończy 18 lat lub wcześniej zawrze związek małżeński wówczas tylko ono może wystąpić z wnioskiem.. Wiem, że nie będe mogła nic zrobić po rozpawie, bo ojciec dziecka nie zgodzi .POZEW O USTALENIE OJCOSTWA, ALIMENTY I INNE ROSZCZENIA.. Kiedy można wystąpić z pozwem o ustalenie ojcostwa?CZY MOZE …


Czytaj więcej

Koszty postępowania egzekucyjnego

8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z .Państwowa jednostka budżetowa (dalej: PJB) wydatek poniesiony na umorzony koszt postępowania egzekucyjnego, na który składa się koszt doręczenia korespondencji, powinna ująć w § 461 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego", zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i .W postępowaniu egzekucyjnym obowiązuje zasada odpowiedzialności dłużnika za koszty postęp…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt