Ustawa o dostępie do informacji publicznej

Samo pojęcie informacji publicznej zostało zdefiniowane szeroko i określono je jako każda informacja o sprawach publicznych.. 1 i art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn.. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i .Ograniczenia dostępu do informacji w sprawach, o których mowa w ust.. USTAWA.. Stosowanie ustawy .Ustawa o dostępie do informacji publicznej wskazuje, że każdemu z ob…


Czytaj więcej

Protokół likwidacji wartości niematerialnych i prawnych wzór

Dokument LN zawiera licencje i oprogramowania przyjmowane do wartości niematerialnych i prawnych w ciągu kilku lat na podstawie różnych dokumentów WN i WNS (czyli były to licencje umarzane stopniowo i jednorazowo).Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych.. Przepisy prawa podatkowego nakazują dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany tytuł wartości…


Czytaj więcej

Zawiadomienie o przyjęciu granic

Łyczanka oraz z działką ewid.. Zawiadomienie.. W ust.5 tego paragrafu czytamy, że w określonych w nim przypadkach wykonawca pozyskuje niezbędne dane w wyniku pomiaru.. W zawiadomieniu o czynnościach wznowienia granicy, należy poinformować, że niestawienie się w terminie okazania granic nie wstrzymuje czynności geodety, natomiast zgodnie z Art. 32 ust.. Wniosek o zamieszczenie na stronach internetowych BIP oraz na tablicy ogłoszeń zawiadomień o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu g…


Czytaj więcej

Jak napisać wniosek o mieszkanie socjalne wzór

Tak się stało w Poznaniu, gdzie wnioski o wykup mieszkania ze zniżką (sięgała nawet 90 proc.) najemcy mogli składać tylko do końcaChcemy złożyć z mężem wniosek i starać się o mieszkanie komunalne.. W urzędzie dostałam druk z wnioskiem i mam problem z jego wypełnieniem.. WZÓR PODANIA Każdy z nas przynajmniej kilka razy musiał napisać podanie i wie, że ta umiejętność przydaje się w naszym życiu dość często.Wniosek o zamianę mieszkania komunalnego .. Aktualności; Porady; Szkolenia; Dokumenty; Foru…


Czytaj więcej

Oświadczenie nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego 2020

Zgodnie z art. 2b ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście.Stanowisko Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie interpretacji pojęcia „osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego" określonego w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego Zgod…


Czytaj więcej

Wezwanie do wydania dokumentacji medycznej

01-171 Warszawa.. Zadania organów władzy publicznej .. Regon 017445217. pokaż na mapie Link otworzy się w nowym oknieUpoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej Imię i nazwisko pacjenta: .. , adres .Kompetencja organów skarbowych do żądania wydania dokumentacji medycznej pacjenta może wynikać z treści art. 26 ust.. Wyżej wskazane osoby mogą uzyskać dokumentację medyczną, w formie: wglądu do dokumentacji medycznej, w tym do baz danych w zakresie ochrony .. (miasto, dnia) (imię i nazwisko, adr…


Czytaj więcej

Oddanie prawa jazdy do wydziału komunikacji

Gdybyś okazał się kontrolującemu, przedmiotowym prawem jazdy, to by Tobie je zatrzymał i wysłał do Wydziału Komunikacji.. Jeśli nie mieliśmy prawka przy sobie, dostaniemy do domu wezwanie do jego zwrotu do wydziału komunikacji.Kierowca otrzyma z Wydziału Komunikacji dokument prawa jazdy po zdaniu egzaminu na prawo jazdy.. Problem pojawia się w momencie, gdy taki wyrok Sądu trafia do wydziału komunikacji, który to urząd musi go zinterpretować i wykonać.Część z Was prawo jazdy robi „do szuflady",…


Czytaj więcej

Zaświadczenie poświadczające zatrudnienie kierowcy 2019

W życiu jednak różne sytuacje mogły mieć miejsce.. 2011); Informacja o przedłużeniu się umowy o Zus Rp-7 (5) Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.Zatrudnienie pracownika z Ukrainy w 2020 roku wymaga posiadania uprawnienia do pobytu na terytorium Polski oraz uprawnienia do podjęcia zatrudnienia.. 2 „kierowca" oznacza osobę, która prowadzi pojazd nawet przez krótki okres, lub która jest przewożona w pojeździe w celu podjęcia wramach swoich obowiązków jego prowadzenia w razie potrzeby;Zawi…


Czytaj więcej

Zwolnienie na opiekę nad dzieckiem 2020

O treści świadectwa pracy rozstrzyga art. 97 k.p. oraz rozporządzenie z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (DzU nr 60, poz .Oznacza to, że jeśli mama przebywa na urlopie wychowawczym, to tata nie ma prawa do tego przywileju.. Zwolnienie na dziecko 2020.. W razie zachorowania na koronawirusa lub kwarantanny masz prawo do L4 lub .Jeden z pracowników firmy usługowej w czerwcu 2007 r. dostarczył zwolnienie lekarskie na o…


Czytaj więcej

Aktualny druk oświadczenia majątkowego 2019

Treści zamieszczone w serwisie udostępniamy bezpłatnie.. 2017 poz. 354).Oznacza to, że jeśli podatnik np. w roku 2015 otrzymał od rodziców w darowiźnie kwotę 2000 zł, w roku 2016 kwotę 5000 zł, a w roku 2019 kwotę 4 000 zł, to fakt otrzymania darowizny zgłasza dopiero w 2019 roku, gdyż to w tym roku ustalony dla I grupy podatkowej limit darowizny został przekroczony.Oświadczenie majątkowe radnego Wielkość pliku: 76.5 KB.. Strona główna; Mapa serwisu; Wersja kontrastowa; Menu.. Wojciech Tumidals…


Czytaj więcej